​Selina og Hazal er to af de nye SIF'ere i Akutafdelingen. De er sammen med andre studerende ansat til at løse basale plejeopgaver i afdelingen. 

Akutafdelingen styrkes med studerende

​Næsten 20 sygeplejestuderende er nu ansat til at aflaste personalet, mens de selv får praktisk erfaring med basal sygepleje. De studerende kaldes SIF'ere, som står for Sygeplejestuderende I Front. 

Vent...


Den generelle rekrutteringsudfordring på sygeplejersker på landets hospitaler får nu Akutafdelingen til at tænke nyt. Siden 1. januar har afdelingen ansat 19 timelønnede sygeplejestuderende til at aflaste personalet i Akutafdelingen med praktiske opgaver og basal sygepleje. Ordningen er allerede så stor en succes, at afdelingssygeplejerskerne Helle Seemann og Gry Rosenmai fra Akutafdelingen har måttet afvise ansøgninger for nu.

-Vi har fået så mange ansøgninger, at vi har måttet sige, at nu har vi nok kvalificerede. Det viser heldigvis, at der er mange studerende, der gerne vil have klinisk erfaring så tidligt i deres uddannelse og synes, at akutspecialet er spændende, fortæller Helle Seemann.

Basal sygepleje er et krav

SIF'erne skal have bestået 3. semester for at komme i betragtning til jobbet. På afdelingen udfører de basale sygeplejeopgaver som måling af værdier, observation af patientens tilstand og personlig hygiejne. Herudover går de til hånde med stort og småt på afdelingen som for eksempel hjælp til måltider og oprydning på afdelingen. Alt det der får hverdagen til at glide, når der er travlt. Til gavn for personalet og ikke mindst patienterne.

Grundig oplæring og en tryg opstart  

Når de studerende starter, er det med et to-dages introforløb. Her får de to uddannelsesansvarlige sygeplejersker Nanna Saaby Sørensen og Lotte Ploug som mentorer og går med som føl, før de slippes ud på egen hånd. I ansættelsen følges der op med samtaler, hvor opgaverne afstemmes efter kvalifikationer og kompetencer som i takt med at de er længere i deres uddannelsesforløb udvides.

-Vi gør meget ud af at give vores SIF'ere en god start, så de føler sig trygge med opgaven og ved, hvad der forventes af dem. Ved at følge dem tæt sikrer vi os, at de får de rette kompetencer til at hjælpe vores patienter og kolleger bedst muligt, fortæller Gry Rosenmai.

De studerendes timer er fordelt på dag- og aftenvagter over ugens syv dage. ​For at patienter og personale kan kende de studerende, har de et gult badge på uniformen med initialerne SIF. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor