​​Cheflæge Kristoffer Marsø og chefsygeplejerske Dorte Lindstrøm Vilstrup står fra 1. april i spidsen for hospitalets nye afdeling, Afdeling for Multisygdom. Afdelingens mål er at skabe de bedst mulige forløb for multisyge patienter, som ikke hører hjemme i ét speciale. 

Afdeling for Multisygdom er navnet på ny afdeling

Nordsjællands Hospitals tilbud til akutte, multisyge patienter samles fra den 1. april i Afdeling for Multisygdom.

 


Vent...

Arbejdstitlen har været Akut Geriatrisk Afdeling, men nu er det endelige navn til hospitalets nye afdeling besluttet.

Gradvis etablering

Afdeling for Multisygdom etableres gradvist fra april og vil være fuldt etableret i 2024. I afdelingen findes den udekørende og udskrivende funktion fra Det Tværsektorielle Team i Akutmodtagelsen, sengeafsnittet B5/B6 i Frederikssund samt pladser i den fælles akutmodtagelse.

​Gode patientforløb for multisyge

Afdelingens mål er at skabe de bedst mulige patientforløb for multisyge patienter, som ikke hører hjemme i ét speciale, og som hidtil har været fordelt på forskellige medicinske afdelinger. Patienterne har behov for akut medicinsk pleje, ligesom de har brug for afklaring, gode planer og tværsektoriel indsats i behandlingen. Med den nye afdeling følger nye og bedre muligheder for sammenhængende forløb med primærsektor.

Navnet Afdeling for Multisygdom lever op til de regionale principper for dansk navngivning af afdelinger og er dækkende for den patientgruppe, som afdelingen behandler.

​Afdeling for Multisygdom ledes af cheflæge Kristoffer Marså og chefsygeplejerske Dorte Lindstrøm Vilstrup. 

 

 Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor