7,7 mio. til diabetesforskning i lavt blodsukker

​Et stort europæisk forskningsprojekt skal give mere viden om for lavt blodsukker hos diabetikere. Forskere på Nordsjællands Hospital har netop modtaget 7,7 mio. kroner til omfattende kliniske forsøg.

Vent...
Læger på Nordsjællands Hospital har fået 7,7 mio. kroner som led i et stort fælleseuropæisk forskningsprojekt, der skal hjælpe de mange diabetikere, der lider af hypoglykæmi (lavt blodsukker), der er en almindelig og potentielt alvorlig bivirkning til behandling af diabetes. 

Nordsjællands bidrag til stærkt europæisk hold

Det nye europæiske forskningsprojekt Hypo-RESOLVE (Hypoglycaemia – Redefining SOLutions for better liVEs) skal give mere viden om mekanismerne i udviklingen af ​​hypoglykæmi og finde bedre løsninger til at minimere konsekvenserne af hypoglykæmi hos mennesker, der lever med diabetes.

- Samarbejdet i Hypo-RESOLVE er en milepæl i forskningen i hypoglykæmi på grund af projektets omfang og tyngde.  Vi er 23 førende internationale aktører fra academia, industri og civilsamfund fra mange forskellige europæiske lande, der samarbejder om et fælles formål, siger Ulrik Pedersen-Bjergaard, overlæge og professor i Endokrinologisk og Nefrologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital.

Pengene bruges på kliniske forsøg

Professor Ulrik Pedersen-Bjergaard skal sammen med sine kolleger på Nordsjællands Hospital gennemføre omfattende kliniske forsøg med det formål bedre at forstå mekanismerne bag udviklingen af hypoglykæmi og konsekvenserne af ​hypoglykæmi. Herudover skal de lede dannelsen af et europæisk netværk af forskere med særlige kompetencer indenfor klinisk hypoglykæmiforskning med henblik på gennemførelse af fremtidige kliniske studier.

Diabetes er en global sygdom, der påvirker over 60 millioner mennesker i Europa. Hypoglykæmi (lavt blodsukker) er en almindelig og alvorlig bivirkning til behandling af diabetes, især ved insulinbehandling.

Hypoglykæmi kan have meget alvorlige konsekvenser og føre til forbigående eller vedvarende forringet kognitiv funktion, hjerte-kar sygdomme og i alvorlige tilfælde dødsfald. 

Patientpanel skal sikre patienternes stemme

I regi af Hypo-RESOLVE er der oprettet et patientrådgivende udvalg. Det skal sikre, at personer, der lever med diabetes og frygten for hypoglykæmi, bliver hørt, og at deres indsigt, meninger og ønsker bliver taget i betragtning i projektet.

- Patienter med diabetes vil traditionelt gerne deltage i forskningen, fordi den er vigtig for dem selv og deres pårørende og for fremtidige patienter med diabetes. Vi ved, at frygten for hypoglykæmi, som kræver hjælp fra andre for at klare situationen, er på højde med frygten for nyresvigt og blindhed, siger Ulrik Pedersen-Bjergaard. 

Forskning for patienternes skyld

På Nordsjællands Hospital er der glæde over, at det europæiske forskningssamarbejde under Horizon 2020 skaber muligheder for at intensivere hospitalets forskning i hypoglykæmi, der allerede har skabt afgørende resultater for patienterne på hospitalet. 

Fokus på den patientnære forskning

At det er et stærkt forskerteam fra Nordsjællands Hospital, der inddrages i projektet er ingen tilfældighed.

- Nordsjællands Hospital prioriterer den kliniske forskning højt og implementeringen af resultaterne i diabetesbehandlingen på hospitalet vil komme patienterne til gode. Det nye samarbejde i Hypo-RESOLVE understøtter vores ambitioner om at styrke forskningen i de sygdomme og udfordringer vi møder hos patienterne på et stort akuthospital som vores, siger vicedirektør Jonas Egebart.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor