600.000 kr. til forskning i lungelidelser hos børn

​Hvordan påvirker lungelidelser hos for tidligt født børn deres lungefunktion senere i livet? Det har overlæge Merete Jørgensen fået 600.000 kr. til at undersøge.

Vent...
I dag fødes og overlever et stigende antal sent præmaturt fødte børn, det vil sige, at børnene er yngre end uge 37. Disse børns lungeudvikling er ikke tidligere belyst videnskabeligt.
Overlæge Merete Jørgensen har modtaget en bevilling på 607.000 kr. fra Børnelungefonden til at gennemføre et nyt studie i samarbejde med læge og ph.d.-studerende Fanny Edit Maria Hård fra Børne- og Ungeafdelingen på Nordsjællands Hospital.

- I det nye studie undersøger vi, hvordan lungelidelser hos børn, der er født for tidligt, påvirker lungernes funktion hos dem, når de er fyldt 6 år. Målet er at finde en markør, der kan sige noget om børnenes lungelidelser og lungefunktion i fremtiden, så vi bliver bedre til at behandle og forebygge akutte og kroniske lungesygdomme, siger Merete Jørgensen.

Merete Jørgensen forsker i lungelidelser hos børn og etablerede i 2012 en kohorte af 150 nyfødte og for tidligt fødte børn. Børnene har fået målt lungefunktion og nitritoxid i udåndingsluften, siden de blev født. De data bliver nu samlet i et forskningsprojekt, der skal se på, hvordan lungelidelser og for tidlig fødsel, har indvirkning på dem senere i livet.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor