225.000 borgere skal hjælpe Corona-forskere med at finde smittens hotspots

​Hjælp os med at kortlægge, hvor COVID-19-smitten især opstår.  

Vent...
Det er budskabet fra forskere på Nordsjællands Hospital, der fra på mandag sender brev til 225.000 borgere i Region Hovedstaden. Mere viden om hvilke steder, vi især bliver smittet, kan gøre det muligt at gennemføre mere effektive restriktioner, der griber mindre ind i samfundslivet og borgernes hverdag. 

På trods af en række restriktioner har vi siden sensommeren set smittetallet stige landet over. 

- Hvis vi skal stoppe smittespredningen effektivt, skal vi vide mere om, hvor det især er, vi bliver smittet. Men faktisk er det sådan, at tæt ved halvdelen af dem, som er blevet smittet for nylig, ikke selv ved, hvor eller hvordan de er blevet smittet, siger projektleder og afdelingslæge, ph.d. på Nordsjællands Hospital, Maria Elisabeth Lendorf.  

Hvad er hotspots for smitten? 

Ifølge forskeren er projektet en enestående mulighed for at afdække epidemiens udvikling og samle viden om COVID-19´s spredning i det danske samfund. Jo mere viden, beslutningstagere og sundhedsmyndigheder har om, hvilke hotspots der er i forhold til smitten, jo mere præcist kan man iværksætte restriktioner og delvis nedlukning. 

- I dag ved vi faktisk ikke, hvor de mest risikable steder er i forhold til smitte. Er det indkøbsturen, cafébesøget eller busturen? Lige nu mærker mange i hovedstadsområdet konsekvenserne af den brede nedlukning. Den viden, vi indsamler nu, kan gøre det muligt med en mere præcis nedlukning i fremtiden, siger Maria Elisabeth Lendorf. 

Hvilken adfærd og aktivitet leder til smitte?   

Derfor vil Maria Elisabeth Lendorf og hendes kolleger i de kommende to uger sende et spørgeskema til E-boks til 225.000 personer i Region Hovedstaden. 
Spørgeskemaet skal kortlægge borgernes konkrete aktiviteter og adfærd i ugerne op til, de er blevet testet for Corona-virus. Besvarelserne, som er anonyme, bliver derefter koblet til data fra Danmarks Statistik.  

Ved at sammenligne data mellem dem, der er smittet og dem, der ikke er smittet, kan det konkrete mønster for smittespredningen kortlægges. Derudover kan forskerne finde de indirekte veje til smitte og identificere faktorer, der har betydning for, om man overhovedet bliver smittet. Endelig vil de også kunne se hvilke parametre, der leder til et alvorligt sygdomsforløb.  

Samlet skal al denne information bidrage til udviklingen af konkrete tiltag, der vil begrænse smitten mest effektivt og påvirke samfundslivet og den enkelte borgers hverdag mindst muligt. Resultaterne vil også gøre det lettere at finde og beskytte dem, som er i en særlig høj risikogruppe.  

FAKTA om projektet COVID-19 Mapping 

  • Fra mandag den 14. december og to uger frem modtager 225.000 borgere i Region Hovedstaden spørgeskemaet i E-boks. 
  • Spørgeskemaet sendes til 25.000 personer, som er testet positiv for COVID-19 i RegionH i perioden 1. marts til 15. december 2020. 
  • Samtidig udsendes spørgeskemaet til 100.000 kontrolpersoner, som ligner de smittede med hensyn til alder, køn og bopæl, men som er testet negativ for COVID-19. Desuden sendes til 100.000 personer, der aldrig er blevet testet for COVID-19.  
  • Besvarelsen tager 5-10 minutter.  
  • Svarene bliver koblet med data fra Danmarks Statistik. 
  • Spørgeskemaerne er anonyme. 
  • Projektet er støttet af IMK Almene Fond. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor