​Karin Persson var med til at starte patientstøtteordningen op for 20 år siden. Foto: Thomas Schytz Larsen

20 år som patienternes støtte

Du støder på de karakteristiske røde skjorter overalt på gangene, og de er altid klar til at vise vej eller bare at være der, for de patienter, der har brug for det. 20 års samarbejde med Dansk Røde Kors og patientstøtterne er netop blevet markeret på hospitalet i Hillerød, og Karin Persson var med fra starten.​

Vent...

”Den ekstra pårørende” som Røde Kors’ patientstøtter også kaldes, har nu været aktive på hospitalet i Hillerød i 20 år. Det blev i sidste uge markeret med lækker middag og sammenkomst på hospitalet for de cirka 70 frivillige. 
Efter et oplæg om årets gang på hospitalet fra hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth, stod køkkenet klar med et endog meget lækkert traktement for at hylde to årtiers samarbejde mellem hospitalet i Hillerød og de frivillige i patientstøtteordningen.

Karin Persson var med til at starte ordningen – der er den første af sin art i Danmark – op i 2003. Netop gået på efterløn som sygeplejerske og underviser faldt hun er over et opslag, der ledte efter en koordinator for patientstøtterne. Og det var lige noget for hende.

- Med inspiration fra noget lignende i Sverige, var vi de første i Danmark til at starte op. I starten var mange lidt skeptiske på os, men hurtigt blev vi taget godt i mod. Ikke mindst af patienterne. Det blev snart en succes og er det heldigvis stadig, fortæller hun.

Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth, sammen med formand for Røde Kors Hillerød, Bent Kaufmann og Karin Persson til hyldestaften for de frivilige. De var alle tre med til at starte ordningen op i 2003. Foto. Thomas Schytz Larsen.

Giver ekstra kræfter

I dag er Karin Persson 81 og ikke længere aktiv i patientstøtteordningen, men på grund af hendes rolle i opstarten, var hun alligevel inviteret med til fejringen af de første 20 år. 

- Sådan en aften er jo en anerkendelse af alle os frivillige og det sætter vi pris på. Direktøren tager timer ud af sin kalender og vi bliver set og påskønnet af hospitalet, det giver nogle ekstra kræfter, så man kan fortsætte lidt endnu, siger Karin Persson.

Næste alle af de cirka 70 frivillige i patientstøtteordningen blev fejret på hospitalet. Ordningen har i sine velmagtsdage haft omkring 100 tilknyttede, men er stadig mærket af et frafald under samfundets covid-nedlukning.

Vågetjenesten tog over

For Karin er patientstøtterne fortid, men hun er stadig dybt involveret i det frivillige arbejde i Røde Kors og på hospitalet.
- Jeg har været med til at starte Røde Kors’ vågetjeneste op i Hillerød, og der har vi også fået et godt samarbejde med nogle afdelinger på hospitalet, der gør brug af vores tjeneste, og det er der jeg bruger en del af min tid i øjeblikket.

Den ekstra pårørende

Røde Kors’ patientstøtter støtter og hjælper de patienter og besøgende, der har brug det. De kalder sig selv, ”den ekstra pårørende” Opgaverne spænder fra at vise vej eller hente et glas vand til at være den, som har tid og lyst til at tage en snak. Patientstøtterne er frivillige og ulønnede i deres støtte til patienterne, og er ikke afløsere for plejepersonalet eller serviceassistenter.

20-års jubilæet blev fejret for patientstøtterne i Hillerød. Der findes en lignende ordning i Helsingør ligesom der arbejdes på at opstarte et tilsvarende koncept i Frederikssund.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor