Rygning

​Det er ikke tilladt at ryge på hospitalets område hverken indendørs eller udendørs på Nordsjællands Hospital.

Det er ikke tilladt at ryge på hospitalets matrikel. Der er ligeledes forbud mod e-cigaretter. Det gælder både patienter, pårørende og medarbejdere. 

Hvis det er nødvendigt, kan patienter og pårørende benytte de to afskærmede rygepavillioner, der står ved hovedindgangen og ved Akutmodtagelsen.
Redaktør