Rygning

​Det er ikke tilladt at ryge på hospitalets område hverken indendørs eller udendørs på Nordsjællands Hospital.

Der er ligeledes forbud mod e-cigaretter. Det gælder både patienter, pårørende og medarbejdere. 

Indlagte patienter med behov for at ryge, bliver tilbudt nikotinerstatning. Patienter og pårørende kan også benytte de to afskærmede rygepavillioner, der står ved hovedindgangen og ved Akutmodtagelsen.
Redaktør