Rygning

​Det er ikke tilladt at ryge på hospitalets område hverken indendørs eller udendørs på Nordsjællands Hospital.

Der er ligeledes forbud mod e-cigaretter. Det gælder både patienter, pårørende og medarbejdere. 

Indlagte patienter med behov for at ryge, bliver tilbudt nikotinerstatning. Patienter og pårørende kan også benytte de to afskærmede rygepavillioner, der står ved hovedindgangen og ved Akutmodtagelsen.

Hvis du ønsker at holde op med at ryge, mens du er indlagt eller går til ambulant behandling, tilbyder hospitalet hjælp til rygestop.

Læs mere om hjælp til rygestop her 

Redaktør