Præst

​Der er to hospitalspræster knyttet til hospitalet.

En indlæggelse kan have mange årsager og indlæggelsestiden kan variere. Det kan give anledning til mange slags spekulationer, som med fordel kan vendes med en præst. 

Præsten på hospitalet er et tilbud om en samtale partner i alle de sager, som rækker ud over den medicinske videnskabs og teknologis begrænsede horisont. 

Alle samtaler med præster på hospitalet er omfattet af tavshedspligt. 

Ønsker du en samtale med en hospitalspræst, så bed personalet arrangere det eller du kan ringe selv. 

Læs mere om hospitalspræsterne og find kontaktoplysninger


Redaktør