Når du er​ på besøg

​Du er altid meget velkommen til at besøge dine pårørende på hospitalet. Vi har ingen faste besøgstider.

Der er fri besøgstid og du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på hospitalet. ​Tal gerne med personalet om, hvornår besøg passer bedst, både i forhold til din deltagelse som pårørende i forløbet og i forhold til den indlagtes dagsprogram. Hvis det er muligt for den, du besøger, kan besøget foregå i opholdsrummet, særligt hvis der er medpatienter på stuen, der har behov for ro.
 
Vi har nogle tommelfingerregler, som du kan være opmærksom på:
  • Hjælp os med at holde bakterier og virus nede på hospitalet. Det gør du f.eks. ved at vaske hænderne grundigt eller spritte hænderne af, før du rører patienten eller genstande, som patienten kommer i kontakt med.
  • Vent derfor også med besøg på hospitalet, hvis du er sløj, har en infektion, diarré eller influenzalignende symptomer.
  • Vis hensyn til medpatienter især på flersengsstuer. Hvis det er muligt for den, du besøger, kan besøget foregå i opholdsrummet.
  • Personalet kan bede om, at besøget bliver midlertidigt afbrudt. For eksempel for at beskytte andre patienters privatliv.
  • Besøgende børn under 12 år skal følges med en voksen.
  • Mindre børn kommer hurtigt til at kede sig på et hospital og kan derfor godt virke generende på medpatienter. Gør derfor besøg med mindre børn korte.
 
Du er altid velkommen til at spørge personalet, hvis du er i tvivl om noget angående besøg.


Redaktør