Polyfarmaciklinik

​I Polyfarmaciklinikken gennemgås din eller dine pårørendes medicin, for at finde ud af, om der er medicin du ikke behøver at tage

Polyfarmaciklinikken består af ydelserne ambulatoriebesøg, hjemmebesøg eller indlæggelse med henblik på medicinsk nedjustering.

Inden besøget på hospitalet vil du blive ringet op af en farmaceut, som vil tale med dig, om den medicin du tager i dag. Ved besøget vil du sammen med en speciallæge gennemgå medicinen, og tale om de fordele og ulemper der er, med udgangspunkt i dine sygdomme, livssituation og det der betyder noget for dig. På den baggrund træffer I sammen en beslutning om den videre behandling.

Hvis du ikke har mulighed for at komme ind på hospitalet, kan speciallægen også komme på besøg hjemme hos dig. Derudover er der også mulighed for en indlæggelse, hvor en del af din medicin vil blive fjernet og det afklares, hvilken medicin du reelt har brug for.

Den plan du og speciallægen lægger under besøget, vil blive overleveret til din praktiserende læge, og I vil sammen kunne følge op.

Mulige gevinster for dig kan være, at du skal tage mindre medicin, oplever færre bivirkninger, et bedre velbefindende, bedre livskvalitet og får et bedre overblik over din medicin.

Det primære er ikke hvor mange lægemidler du tager, men at du er motiveret til at få gennemgået og reduceret i din medicin. Kontakt din praktiserende læge, som kan henvise til klinikken.

Meld afbud, hvis du er forhindret

Har du ikke mulighed for at komme, vil det være en stor hjælp, hvis du melder afbud til sekretariatet.

Ring til os

Telefon 48 29 39 70 

Skriv til os 

Du kan skrive sikkert til os med Digital Post via borger.dk (login med NemID).

 


Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du skrive til os via mail.


Til praktiserende læger

Polyfarmaciklinikken på Nordsjællands Hospital varetager primært patienter fra planlægningsområde Nord.

Elektive henvisninger sendes til CVI. Skriv tydeligt i øverste felt, at patienten ønskes henvist til polyfarmaciklinikken. Hvis du sammen med patienten kommer frem til, at særligt én af de tre ydelser er mere relevant end andet, må det også gerne fremgå af henvisningen.

Efter besøget/indlæggelsen sendes en korrespondancemeddelelse/epikrise til dig, med informationer om besøget og forslag til en opfølgningsplan.

Ring til os - praktiserende læger

Spørgsmål fra praktiserende læger om henvisninger: ring til Polyfarmaciklinikken på telefonnummer 48 29 39 70.

Adresse

Lunge- og Infektionsmedicinsk Ambulatorium 0621
Nordsjællands Hospital - Hillerød
Dyrehavevej 29, indgang 06, plan 2
3400 Hillerød

Kontakt afsnittes ledelse

 

Redaktør