Patienternes Pris

Patienternes Pris gives til en afdeling, hvor patienten har oplevet et ekstraordinært godt forløb.