Øre, Næse og Halsafdelingen

Øre, Næse og Halsafdelingen varetager undersøgelse, diagnostik, pleje og behandling af borgere med lidelser indenfor øre, næse, halssygdomme inklusiv høremæssige sygdomme i planområde Nord og Midt. 

Optageområdet for akut behandling er ca. 800.000 borgere og for elektiv (planlagt) behandling 510.000 borgere. 

Øre, Næse og Halsafdelingen er en ud af to øre, næse og halsafdelinger i Region Hovedstaden. Den anden afdeling findes på Rigshospitalet.