Onkologisk Ambulatorium

​​I Onkologisk Ambulatorium E0862 er vores speci­ale behandling af patienter med kræftsygdomme. I ambulatoriet tager vi os af den pleje og behandling, der kan fo­regå i dag​tiden og ikke kræver indlæg­gelse.

​​​​​​​​​​

Onkologisk Ambulatorium E0862 varetager medicinsk kræftbehandling – under indlæggelse såvel som ambulant. Sammen med patienten finder vi den bedste behandling og planlægger forløbet individuelt. Onkologisk Sengeafsnit og Ambulatorium er placeret på Nordsjælland Hospital - Hillerød.   

Om ambulatoriet​

Ambulatoriet har 24 ambulante behandlingspladser og er beliggende i opgang 08 på plan 6 i umiddelbar forlængelse af E0861.

Ambulatoriet varetager kontrolbesøg, pleje og medicinsk behandling af kræftpatienter i alle faser af deres sygdomsforløb. Der møder dagligt omkring 50 patienter, heraf ca. 25 til kemoterapi og/eller understøttende behandling.​
Ambulatoriet tilbyder kølehættebehandling som forebyggelse af  kemoterapi induceret hårtab.

Ambulatoriet åbner kl. 08.00 og lukker kl. 16.30. 

Du kan ikke regne med at få parkeringsplads lige ved indgangen, da der er rift om pladserne i dagtimerne. Det er derfor en god ide at tage hjemmefra i god tid, når du skal møde på et bestemt tidspunkt.

Kontaktoplysninger

Telefonnumre og tider

Sekretær telefon 48 29 61 03 hverdage kl. 8.00 - 15.00.
Sygeplejerske telefon 48 29 73 13 kl. 8.00 - 16.00
Telefonnummer aften, nat og weekend: 48 29 61 20.

Ledelsen i Ambulatoriet 

Afdelingssygeplejerske Mette Børgesen
Overlæge med særligt ansvar for Onkologisk Ambulatorium Karin Peschardt
Træffes efter aftale.

Alle de nyttige informationer om ambulatoriet har vi samlet i denne pjece:


Redaktør