​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Onkologisk Ambulatorium

​​I Onkologisk Ambulatorium E0862 er vores speci­ale behandling af patienter med kræftsygdomme. I ambulatoriet tager vi os af den pleje og behandling, der kan fo­regå i da​g​tiden og ikke kræver indlæg­gelse.

Onkologisk Ambulatorium E0862 varetager medicinsk kræftbehandling – under indlæggelse såvel som ambulant. Sammen med patienten finder vi den bedste behandling og planlægger forløbet individuelt. Onkologisk Sengeafsnit og Ambulatorium er placeret på Nordsjælland Hospital - Hillerød.  

Om ambulatoriet​​

Ambulatoriet har 24 ambulante behandlingspladser og er beliggende i opgang 08 på plan 6 i umiddelbar forlængelse af E0861.

Ambulatoriet varetager kontrolbesøg, pleje og medicinsk behandling af kræftpatienter i alle faser af ​deres sygdomsforløb. Der møder dagligt omkring 50 patienter, heraf ca. 25 til kemoterapi og/eller understøttende behandling.​

Ambulatoriet åbner kl. 08.00 og lukker kl. 16.00​. 

Du kan ikke regne med at få parkeringsplads lige ved indgangen, da der er rift om pladserne i dagtimerne. Det er derfor en god ide at tage hjemmefra i god tid, når du skal møde på et bestemt tidspunkt.

Det første møde 

Når du er henvist til Onkologisk Afdeling til ambulant behandling vil du blive indkaldt til en indledende samtale. Samtalen vil være med dig, en læge og en sygeplejerske. Det er godt for alle parter, hvis du forbereder dig på dette møde. Med indkaldelsen får du et skema med spørgsmål. Dine svar vil danne grundlag for en del af vores samtale.

På afdelingen arbejder vi med fælles beslutningstagning, og det betyder at du sammen med lægen og sygeplejersken træffer beslutning om din behandling og vi får taget højde for, hvad der er vigtigt for dig i forløbet. Derfor vil vi spørge ind til dine værdier og præferencer og tale med dig om dine valgmuligheder og usikkerheder så vi får skabt tryghed i din beslutning. Dette for at støtte dig i valg, som også kan være svære og sammen danner vi grundlaget for et godt forløb. ​​​​

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneForberedelsesskema.pdf

Kontaktoplysninger​​

Telefonnumre og tider

Sekretær telefon 48 29 61 03 hverdage kl. 8.00 - 15.00.
Sygeplejerske telefon 48 29 73 13 kl. 8.00 - 16.00
Telefonnummer aften, nat og weekend: 48 29 61 20.

Ledelsen i ambulatoriet 

Oversygeplejerske Jane Pokorni 
Overlæge med særligt ansvar for Onkologisk Ambulatorium Karin Peschardt
Træffes efter aftale.


Redaktør