​​​​​​​​​​

Onkologisk Ambulatorium

​​I Onkologisk Ambulatorium E0862 er vores speci­ale behandling af patienter med kræftsygdomme. I ambulatoriet tager vi os af den pleje og behandling, der kan fo­regå i dag​tiden og ikke kræver indlæg­gelse.

Onkologisk Ambulatorium E0862 varetager medicinsk kræftbehandling – under indlæggelse såvel som ambulant. Sammen med patienten finder vi den bedste behandling og planlægger forløbet individuelt. Onkologisk Sengeafsnit og Ambulatorium er placeret på Nordsjælland Hospital - Hillerød.   

Om ambulatoriet​

Ambulatoriet har 24 ambulante behandlingspladser og er beliggende i opgang 08 på plan 6 i umiddelbar forlængelse af E0861.

Ambulatoriet varetager kontrolbesøg, pleje og medicinsk behandling af kræftpatienter i alle faser af deres sygdomsforløb. Der møder dagligt omkring 50 patienter, heraf ca. 25 til kemoterapi og/eller understøttende behandling.​

Ambulatoriet åbner kl. 08.00 og lukker kl. 16.30. 

Du kan ikke regne med at få parkeringsplads lige ved indgangen, da der er rift om pladserne i dagtimerne. Det er derfor en god ide at tage hjemmefra i god tid, når du skal møde på et bestemt tidspunkt.

Kontaktoplysninger

Telefonnumre og tider

Sekretær telefon 48 29 61 03 hverdage kl. 8.00 - 15.00.
Sygeplejerske telefon 48 29 73 13 kl. 8.00 - 16.00
Telefonnummer aften, nat og weekend: 48 29 61 20.

Ledelsen i Ambulatoriet 

Afdelingssygeplejerske Mette Børgesen
Overlæge med særligt ansvar for Onkologisk Ambulatorium Karin Peschardt
Træffes efter aftale.

Alle de nyttige informationer om ambulatoriet har vi samlet i denne pjece:


Redaktør