Om Samordningsudvalget

​​I Region Hovedstaden er etableret en formaliseret samarbejdsstruktur for at sikre, at sundhedsaftalerne bliver det ønskede dynamiske koordinations- og kvalitetsudviklingsværktøj. Det kræver samarbejde på både regionalt niveau, optageområdeniveau og lokalt niveau.

​​​​​​​​​​

​​​I Region Hovedstaden er etableret en formaliseret samarbejdsstruktur for at sikre, at sundhedsaftalerne bliver det ønskede dynamiske koordinations- og kvalitetsudviklingsværktøj. Det kræver samarbejde på både regionalt niveau, optageområdeniveau og lokalt niveau.

Der er nedsat samordningsudvalg med udgangspunkt i det enkelte hospital og de kommuner der primært benytter hospitalet.

Samordningsudvalget i Nordsjælland består af følgende medlemmer:

Formandskab

Maiken Ruders, Vicedirektør, Nordsjællands Hospital 

Stella Hansen, Direktør, Helsingør Kommune

Helle Hagemann, Direktør, Hillerød Kommune

Lene Vibe Høyer, Ledende Oversygeplejerske, Nordsjællands Hospital

Anders Dupont, Praktiserende læge i Ballerup Kommune

Øvrige medlemmer

Hella Obel, ældre- og sundhedschef, Hillerød Kommune

Birgit Gundorph-Malling, sundhedschef, Halsnæs Kommune

Henrik Nathansen, praktiserende læge, Hospitalspraksiskonsulent

(Repræsentant udestår), sundhedschef, Helsingør Kommune

Mette Bierbaum, Sundhedschef, Gribskov Kommune

Hans Bækvang, ældrechef, Fredensborg Kommune

Trine Mottlau, vicedirektør, Akutberedskabet

Charlotte Bidsted, sundhedschef, Frederikssund Kommune

Dorte Dahl, centerchef, Hørsholm Kommune

Morten Bøgelund Andersen, direktør, Allerød Kommune

Jean Hald Jensen, enhedschef, Region H

Dorthe Nielsen, Brugerrepræsentant

Jørgen Busch, Brugerrepræsentant

Marie Lavesen, sygeplejerske, Nordsjællands Hospital

Karen Gliese Nielsen, kvalitetschef, Nordsjællands Hospital

Sabrina Susan Schmidt, konsulent, Nordsjællands Hospital (Sekretær)

Fagudvalg

Derudover har samordningsudvalget nedsat forskellige netværks- og arbejdsgrupper der varetager sundhedsaftalens indsatsområder, herunder;

  • Forum for genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler
  • Kvalitet i Indholdet af den tværsektorielle kommunikation og IT-systemer (KIT-SOU)
  • Patientsikkerhedsforum
  • Hygiejne-erfa-netværk
  • Styregruppen for Tværsektoriel Udekørende Team (Signaturindsats)
  • Netværk for deltagere i (tidligere) projekt Tværsektoriel Stuegang


Redaktør