Om Samordningsudvalget

​​I Region Hovedstaden er etableret en formaliseret samarbejdsstruktur for at sikre, at sundhedsaftalerne bliver det ønskede dynamiske koordinations- og kvalitetsudviklingsværktøj. Det kræver samarbejde på både regionalt niveau, optageområdeniveau og lokalt niveau.

​​​​​​​​​​

​​​I Region Hovedstaden er etableret en formaliseret samarbejdsstruktur for at sikre, at sundhedsaftalerne bliver det ønskede dynamiske koordinations- og kvalitetsudviklingsværktøj. Det kræver samarbejde på både regionalt niveau, optageområdeniveau og lokalt niveau.

Der er nedsat samordningsudvalg med udgangspunkt i det enkelte hospital og de kommuner der primært benytter hospitalet.

Samordningsudvalget i Nordsjælland består af følgende medlemmer:

Formandskab

Bente Ourø Rørth, Direktør, Nordsjællands Hospital 

Stella Hansen, Direktør, Helsingør Kommune

Vibeke Abel, Direktør, Hillerød Kommune

Lene Vibe Høyer, Ledende Oversygeplejerske, Nordsjællands Hospital

Andreas Højring, Praktiserende læge i Hørsholm Kommune

Øvrige medlemmer

Hella Obel, ældre- og sundhedschef, Hillerød Kommune

Birgit Gundorph-Malling, sundhedschef, Halsnæs Kommune

Henrik Nathansen, praktiserende læge, Hospitalspraksiskonsulent

Margrethe Kusk Pedersen, sundhedschef, Helsingør Kommune

Mette Bierbaum, Sundhedschef, Gribskov Kommune

Hans Bækvang, ældrechef, Fredensborg Kommune

Trine Mottlau, vicedirektør, Akutberedskabet

Charlotte Bidsted, sundhedschef, Frederikssund Kommune

Dorte Dahl, centerchef, Hørsholm Kommune

Lisbeth Pedersen, sundhedschef, Allerød Kommune

Jean Hald Jensen, enhedschef, Region H

Dorthe Nielsen, Brugerrepræsentant

Jørgen Busch, Brugerrepræsentant

Marie Lavesen, sygeplejerske, Nordsjællands Hospital

Karen Gliese Nielsen, kvalitetschef, Nordsjællands Hospital

Sabrina Susan Schmidt, konsulent, Nordsjællands Hospital (Sekretær)

Fagudvalg

Derudover har samordningsudvalget nedsat fem fagudvalg, der varetager sundhedsaftalens indsatsområder, herunder;

  • Forum for genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler
  • IT-SOU
  • Arbejdsgruppen for konsolidering af kommunikationsaftalen
  • Patientsikkerhedsforum
  • Hygiejne-erfa-netværk


Redaktør