Samordningsudvalg

​​I Region Hovedstaden er etableret en formaliseret samarbejdsstruktur for at sikre, at sundhedsaftalerne bliver det ønskede dynamiske koordinations- og kvalitetsudviklingsværktøj. Det kræver samarbejde på både regionalt niveau, optageområdeniveau og lokalt niveau.

​​​​​​​​​​

​​​I Region Hovedstaden er etableret en formaliseret samarbejdsstruktur for at sikre, at sundhedsaftalerne bliver det ønskede dynamiske koordinations- og kvalitetsudviklingsværktøj. Det kræver samarbejde på både regionalt niveau, optageområdeniveau og lokalt niveau.

Der er nedsat samordningsudvalg med udgangspunkt i det enkelte hospital og de kommuner der primært benytter hospitalet.

samordningsudvalget i Nordsjælland består af følgende medlemmer:

Formandskab: 

Bente Ourø Rørth, Direktør, Nordsjællands Hospital 

Britt Holmgaard, Ledende Oversygeplejerske, Nordsjællands Hospital 

Stella Hansen, Direktør, Helsingør Kommune

Peter Orebo, Direktør, Hørsholm Kommune

Andreas Højring, Praktiserende læge i Hørsholm Kommune


Øvrige Medlemmer:

Hella Obel, Ældre- og Sundhedschef, Hillerød Kommune 

Malene Strørup, Sundhedschef, Frederikssund Kommune 

Hans Bækvang, Ældrechef, Fredensborg Kommune 

Dorte Dahl, Centerchef, Hørsholm Kommune 

Henrik Nathansen, Hospitalspraksis Konsulent, Nordsjællands Hospital

Lisbeth Petersen, Sundhedschef, Allerød Kommune

Jean Hald Jensen, Enhedschef, Region Hovedstaden

Trine Mottlau, Vicedirektør Akutberedskabet, Region Hovedstaden

Marie Baastrup, Enhedschef, Akutberedskabet, Region Hovedstaden

​Rikke Østergaard Asmussen, Centerchef, Gribskov Kommune

Margrethe Kusk Pedersen, Centerchef, Helsingør Kommune

Birgit Gundorph-Malling, Sundhedschef, Halsnæs Kommune

Karen Gliese Nielsen, Enhedschef, Nordsjællands Hospital


Derudover har samordningsudvalget nedsat fem fagudvalg, der varetager sundhedsaftalens indsatsområder, herunder;

  • Forum for genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler
  • IT-SOU
  • Arbejdsgruppen for konsolidering af kommunikationsaftalen
  • Patientsikkerhedsforum
  • Hygiejne-erfa-netværk

​Planlagte møder i 2019

  • 18. september
  • 9. december

Referater

2019

20 juni 2019

4 marts 2019

2018

22. November 2018

21 september. 2018

18 juni 2018

8. marts 2018


Punkter til dagsorden kan sendes til Pernille Binder- gerne 3 uger før, at Samordningsudvalget mødes.  Skriv til Pernille Binder.

Redaktør