Følge-hjem ordning

​​Følge-hjem ordningen er en regional indsats, som er iværksat for at kvalificere udskrivelsen af patienter og forebygge genindlæggelser.​

​​​De medicinske afdelinger kontakter Følge-hjem teamet, når de har patienter med komplekse problemstillinger, som har gavn af en ekstra vurdering i eget hjem.

Teamet tager med patienten hjem for at se, om hjælpeforanstaltningerne imødekommer patientens behov, eller om der er udækkede behov. De gennemgår ligeledes medicinen. 

Følge-hjem teamet bruger ca. 1- 1½ time hjemme hos patienten og består af en sygeplejerske og en fysioterapeut.Redaktør