Systematisk COVID-19-test af ansatte med patientkontakt

Test for COVID-19 er et vigtigt element i at forhindre smittespredning blandt vores patienter og personale. Derfor kan du som medarbejder i Region Hovedstaden altid blive testet efter aftale med din nærmeste leder. 

Fra uge 45 tilbydes der systematisk corona-test af ansatte med patientkontakt. Alt efter typen af patienter og patientkontakt tilbydes den systematiske test hver 2. eller hver 6. uge. 

Det er den enkelte afdelingsledelse, der afgør, om personalet skal tilbydes testning hver 2. eller hver 6. uge.

Bemærk, at du kun er omfattet af tilbuddet, hvis du har patientkontakt. Hvis du har modtaget et brev med tilbud om systematisk test, og du ikke har patientkontakt, skal du se bort fra denne invitation. Kontakt din leder, hvis du er i tvivl om, du er omfattet af tilbuddet.

Det er et frivilligt tilbud, og det er op til den enkelte, om man vil benytte sig af tilbuddet.

 

Løbende opstart

De systematiske test opstartes løbende med afdelingerne fra uge 45, for at minimere presset på Podeklinikken.

Se mere i skemaet nedenunder og i den efterfølgende oversigt over typisk stillede spørgsmål.  

Målgruppe

Test hver 6. uge:

-      Ansatte med normal patientkontakt.

 

Test hver 2. uge:

-      Ansatte med patientkontakt i afdelinger med særligt sårbare patienter eller afdelinger hvor risikoen skønnes højere, intensiveres testning således at personalet testes hver 2. uge.
Det er f.eks. patienter med svækket immunsystem, hæmodialysepatienter, og afdelinger som behandler COVID-19 patienter samt Akutmodtagelserne, som behandler patienter, hvor der endnu ikke er testresultat.

 

Det er den enkelte afdelingsledelse, der beslutter om den enkelte ansatte skal testes hver 2. eller hver 6. uge.

 

Opstart uge 45

Anæstesiologisk Afdeling

Børne- og Ungeafdelingen

Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling

 

Opstart uge 46

Endokrinologisk og Nefrologisk Afdeling

Kardiologisk Afdeling

Onkologisk og Palliativ Afdeling

Neurologisk Afdeling

Ortopædkirurgisk Afdeling

Forskningsafdelingen

Klinisk Biokemisk Afdeling

 

Opstart uge 47

Kirurgisk Afdeling

Øre, Næse og Halsafdelingen

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

Facility Management

Billeddiagnostisk Afdeling

Alle udefunktioner, præster og øvrige

 

Procedure for test

Personalepodning i Hillerød

 

Podning fortages i arbejdstiden. For at undgå kødannelse henstilles der til:

·         Medarbejderne fordeler sig jævn over ugens arbejdsdage

·         Personalet møder op i tidsrummene kl. 12.00-18.00 for at undgå kødannelse.

 

Podning foretages i Podeklinikken på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Denne er placeret på parkeringspladsen ved bygning 58.

 

Åbningstid: Alle dage mellem kl. 8.00-18.00 (venligst ingen personalepodning mellem kl. 8.00-12.00)

 

Podning foretages ved drop-in og der skal ikke bestilles tid.

 

Medbring:

-      sundhedskort og ID-kort ved ankomst til Podeklinikken. Er dette ikke medbragt, afvises vedkommende. Personale, der kommer i uniform prioriteres foran evt. andre, der venter på podning.

 

 

 

Personalepodning i Frederikssund

 

Podning foretages torsdage i tidsrummet 10.00-16.00 i Afdeling A2, plan 3 i lokale 47.3.11 (Den tidligere opholdsstue for neurologisk rehabilitering)

 

Podning foretages ved drop-in og der skal der skal ikke bestilles tid.

 

Medbring:

-      sundhedskort og ID-kort ved ankomst. Er dette ikke medbragt, afvises vedkommende.

 

Svar på test

Medarbejderen opsøger selv svar på testen i Min Sundhedsplatform.

 

Ved positivt testsvar kontakter medarbejderen sin leder hurtigst muligt.

 

 

 

Der henstilles til, at der ikke igangsættes systematisk podning lokalt på afdelingerne, da dette vil overbelaste testkapaciteten hos KMA Herlev og derved optage kapacitet for patienter i fast-track sporet


​Spørgsmål & svar

Her kan du finde svar på en række spørgsmål til systematisk COVID-19-test af sundhedspersonale med  patientkontakt.


Hvem kan blive testet med faste intervaller

Ved almindelig patientkontakt bliver medarbejderne tilbudt test hver 6. uge.
 
På afdelinger/institutioner med særligt sårbare patienter/borgere, bliver personalet tilbudt test hver 2. uge. Det kan f.eks. være på afdelinger med patienter med svækket immun-system, hæmodialyse patienter og afdelinger, som behandler COVID-19-patienter. Det gælder også medarbejdere på Akutmodtagelserne, som behandler patienter, hvor der endnu ikke er COVID-19-testresultat.


Vurderingen af hvem, der bliver tilbudt test sker lokalt og tilpasses den konkrete patientsammensætning og flow.Hvorfor har jeg modtaget et brev, når jeg ikke har patientkontakt

Det har desværre ikke været muligt kun at sende breve til de medarbejdere, der har patientkontakt. Det er også lokale forskelle på, hvilke og i hvor høj grad, forskellige funktioner har patientkontakt. Derfor kan du have modtaget brevet om systematisk test, selvom du ikke har patientkontakt, og dermed ikke er omfattet af tilbuddet om systematisk test. Hvis det er tilfældet, kan du se bort fra det tilsendte brev.
 
Husk, at du altid – patientkontakt eller ej - kan blive testet, hvis det er aftalt med nærmeste leder.Gælder det stående tilbud om at blive testet efter aftale med nærmeste leder stadig?

Ja, test er et vigtigt element i at mindske smitterisikoen. Udover tilbuddet om systematisk test af medarbejdere med patientkontakt, kan alle medarbejdere fortsat blive testet, hvis det er aftalt med nærmeste leder. Hvorfor skal nogle medarbejdere nu testes med faste intervaller?

Test er et effektivt værktøj til at passe godt på både personale og patienter. Derfor indfører regionen tilbud om systematisk test af sundhedspersonale med patientkontakt minimum hver 6. uge.Er det frivilligt?

Systematiske test af sundheds- og plejepersonale i Region Hovedstaden er en anbefaling og et tilbud, som skal beskytte medarbejdere og patienter. Derfor opfordrer den regionale og  lokale ledelse til, at medarbejderne tager imod tilbuddet.  Skal jeg testes, hvis jeg ikke har patientkontakt, men arbejder tæt sammen med nogen, der har?

Som udgangspunkt er det medarbejdere med patientkontakt, der tilbydes systematiske COVID-19-test. Men man kan altid blive testet efter aftale med din leder, og det er vigtigt at være opmærksom og reagere på selv de mindste symptomer.Skal jeg gå på arbejde, mens jeg venter på mit svar?

Ja, du kan godt gå på arbejde, mens du venter på dit svar. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du får selv de mindste symptomer på COVID-19 (feber, tør hoste, vejtrækningsbesvær), skal du testes igen.Hvad gør jeg, hvis min test viser, at jeg er smittet?

Hvis din test viser, at du er smittet med COVID-19, skal du blive hjemme og orientere din leder, så din arbejdsplads kan gennemføre smitteopsporing der, hvor det er relevant. Hvad er teststrategien, hvis der påvises smitte på en afdeling?

Hvis der er påvist smitte på en afdeling, iværksættes der test af patienter og personale med yderligere testopfølgning og aggressiv smitteopsporing efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Hvordan behandles mine personoplysninger?

Vi behandler oplysninger om dig for at kunne identificere dig i forbindelse med prøvetagningen og for at sikre, at du får det korrekte prøveresultat. Oplysningerne er bl.a.:

  • CPR-nummer
  • Sygesikringsgruppe
  • Tilknytning til praktiserende læge
  • Svar på din test

Oplysningerne opbevares i regionernes fælles prøvebestillingssystem WebReq og anvendes i forhold til tidsbestilling og undersøgelse for COVID-19. Oplysningerne bliver desuden videregivet til din praktiserende læge, dvs. oplysninger om, hvorvidt din prøve er positiv eller negativ. Derudover videregives oplysningerne til Statens Serum Institut samt Sundhed.dk med henblik på, at du kan se dit testresultat her. 

Det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med systematisk test for COVID-19 kan findes på retinformation.dk:


Redaktør