Systematisk COVID-19-test af ansatte med patientkontakt

Test for COVID-19 er et vigtigt element i at forhindre smittespredning blandt vores patienter og personale. Derfor har Region Hovedstaden besluttet, at medarbejdere med patientkontakt i hele regionen tilbydes test for COVID-19 med faste intervaller.

Region Hovedstaden tilbyder systematisk COVID-19-test af ansatte med patientkontakt. Alt efter typen af patienter og patientkontakt tilbydes den systematiske test hver 2. eller hver 6. uge. 

Det er den enkelte afdelingsledelse, der afgør, om du skal tilbydes testning hver 2. eller hver 6. uge.

Bemærk, at du kun er omfattet af tilbuddet, hvis du har patientkontakt. Hvis du har modtaget et brev med tilbud om systematisk test, og du ikke har patientkontakt, skal du se bort fra denne invitation. Kontakt din leder, hvis du er i tvivl om, du er omfattet af tilbuddet. 

Det er et frivilligt tilbud, og det er op til den enkelte, om man vil benytte sig af tilbuddet.


Hvem kan testes

Test hver 6. uge:
- Ansatte med normal patientkontakt.

 

Test hver 2. uge:
- Ansatte med patientkontakt i afdelinger med særligt sårbare patienter eller afdelinger hvor risikoen for smitte skønnes højere.
Det er f.eks. i arbejdet med patienter med svækket immunsystem, hæmodialysepatienter, og afdelinger som behandler COVID-19 patienter samt Akutmodtagelserne, som behandler patienter, hvor der endnu ikke er testresultat.

Det er den enkelte afdelingsledelse, der beslutter om du tilbydes test hver 2. eller hver 6. uge.

 

Procedure for test – Hillerød

Podning og test af personale på Nordsjællands Hospital i Hillerød foregår i mødelokalet Innovation Garden, Bygning 51, plan 2 (bag ved kantinen / overfor selfcare)

Åbningstid: 8.00-15.00 alle ugens 7 dage

Medbring: Sundhedskort + ID-kort

Podning foretages ved drop-in og der skal ikke bestilles tid.


Procedure for test – Frederikssund

Podning foretages torsdage i tidsrummet 10.00-16.00 i Afdeling A2, plan 3 i lokale 47.3.11 (Den tidligere opholdsstue for neurologisk rehabilitering)


Podning foretages ved drop-in og der skal der skal ikke bestilles tid.


Medbring: Sundhedskort + ID-kort

 

Svar på test

Du finder selv svar på din test i Min Sundhedsplatform.
Ved positivt testsvar skal du kontakte din leder hurtigst muligt.

 

Til afdelingerne

Der henstilles til, at der ikke igangsættes systematisk podning lokalt på afdelingerne, da dette vil overbelaste testkapaciteten hos KMA Herlev og derved optage kapacitet for patienter i fast-track sporet

 

For yderligere oplysninger: Kontakt din nærmeste leder​Spørgsmål & svar

Her kan du finde svar på en række spørgsmål til systematisk COVID-19-test af sundhedspersonale med  patientkontakt.


Hvem kan blive testet med faste intervaller

Ved almindelig patientkontakt bliver medarbejderne tilbudt test hver 6. uge.
 
På afdelinger/institutioner med særligt sårbare patienter/borgere, bliver personalet tilbudt test hver 2. uge. Det kan f.eks. være på afdelinger med patienter med svækket immun-system, hæmodialyse patienter og afdelinger, som behandler COVID-19-patienter. Det gælder også medarbejdere på Akutmodtagelserne, som behandler patienter, hvor der endnu ikke er COVID-19-testresultat.


Vurderingen af hvem, der bliver tilbudt test sker lokalt og tilpasses den konkrete patientsammensætning og flow.Hvorfor har jeg modtaget et brev, når jeg ikke har patientkontakt

Det har desværre ikke været muligt kun at sende breve til de medarbejdere, der har patientkontakt. Det er også lokale forskelle på, hvilke og i hvor høj grad, forskellige funktioner har patientkontakt. Derfor kan du have modtaget brevet om systematisk test, selvom du ikke har patientkontakt, og dermed ikke er omfattet af tilbuddet om systematisk test. Hvis det er tilfældet, kan du se bort fra det tilsendte brev.
 
Husk, at du altid – patientkontakt eller ej - kan blive testet, hvis det er aftalt med nærmeste leder.Gælder det stående tilbud om at blive testet efter aftale med nærmeste leder stadig?

Ja, test er et vigtigt element i at mindske smitterisikoen. Udover tilbuddet om systematisk test af medarbejdere med patientkontakt, kan alle medarbejdere fortsat blive testet, hvis det er aftalt med nærmeste leder. Hvorfor skal nogle medarbejdere nu testes med faste intervaller?

Test er et effektivt værktøj til at passe godt på både personale og patienter. Derfor indfører regionen tilbud om systematisk test af sundhedspersonale med patientkontakt minimum hver 6. uge.Er det frivilligt?

Systematiske test af sundheds- og plejepersonale i Region Hovedstaden er en anbefaling og et tilbud, som skal beskytte medarbejdere og patienter. Derfor opfordrer den regionale og  lokale ledelse til, at medarbejderne tager imod tilbuddet.  Skal jeg testes, hvis jeg ikke har patientkontakt, men arbejder tæt sammen med nogen, der har?

Som udgangspunkt er det medarbejdere med patientkontakt, der tilbydes systematiske COVID-19-test. Men man kan altid blive testet efter aftale med din leder, og det er vigtigt at være opmærksom og reagere på selv de mindste symptomer.Skal jeg gå på arbejde, mens jeg venter på mit svar?

Ja, du kan godt gå på arbejde, mens du venter på dit svar. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du får selv de mindste symptomer på COVID-19 (feber, tør hoste, vejtrækningsbesvær), skal du testes igen og må ikke gå på arbejde, før der foreligger et negativt svar på test.Hvad gør jeg, hvis min test viser, at jeg er smittet?

Hvis din test viser, at du er smittet med COVID-19, skal du blive hjemme og orientere din leder, så din arbejdsplads kan gennemføre smitteopsporing der, hvor det er relevant. 

Ved forværring af symptomer skal du ringe til din læge.Hvad er teststrategien, hvis der påvises smitte på en afdeling?

Hvis der er påvist smitte på en afdeling, iværksættes der test af patienter og personale med yderligere testopfølgning og aggressiv smitteopsporing efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Hvordan behandles mine personoplysninger?

Vi behandler oplysninger om dig for at kunne identificere dig i forbindelse med prøvetagningen og for at sikre, at du får det korrekte prøveresultat. Oplysningerne er bl.a.:

  • CPR-nummer
  • Sygesikringsgruppe
  • Tilknytning til praktiserende læge
  • Svar på din test

Oplysningerne opbevares i regionernes fælles prøvebestillingssystem WebReq og anvendes i forhold til tidsbestilling og undersøgelse for COVID-19. Oplysningerne bliver desuden videregivet til din praktiserende læge, dvs. oplysninger om, hvorvidt din prøve er positiv eller negativ. Derudover videregives oplysningerne til Statens Serum Institut samt Sundhed.dk med henblik på, at du kan se dit testresultat her. 

Det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med systematisk test for COVID-19 kan findes på retinformation.dk:


Redaktør