Systematisk COVID 19 test af ansatte

Test for COVID-19 er et vigtigt element i at forhindre smittespredning blandt patienter og personale. Derfor tilbydes medarbejdere med patientkontakt test for COVID-19 med faste intervaller.

Region Hovedstaden tilbyder systematisk COVID-19-test af ansatte med patientkontakt.

Det er et frivilligt tilbud, og det er op til den enkelte, om man vil benytte sig af tilbuddet.

Hvem kan testes

 • Alle ansatte med patientkontakt opfordres til test hver 7.dag
 • Ansatte med patientkontakt i afdelinger med særligt sårbare patienter eller afdelinger hvor risikoen for smitte skønnes højere.

  Det er f.eks. i arbejdet med patienter med svækket immunsystem, hæmodialysepatienter, og afdelinger som behandler COVID-19 patienter samt Akutmodtagelserne, som behandler patienter, hvor der endnu ikke er testresultat. 
 • Derudover kan alle medarbejdere blive test efter aftale med nærmeste leder

For færdigvaccinerede

 • Sundhedspersonale på hospitaler, der er færdigvaccineret (14 dage efter 2. vaccination uanset vaccinetype), kan undlade at lade sig teste regelmæssigt.
 • Personale, der ikke er vaccineret, bør fortsat testes regelmæssigt.  
 • Færdigvaccinerede bør fortsat følge retningslinjerne for selvisolation og test, hvis de udvikler symptomer på COVID-19, uanset hvornår symptomer optræder. 

Procedure for test – Hillerød

Podning og test af personale på Nordsjællands Hospital i Hillerød foregår:

Pavillonerne ved Ambulatoriehuset, indgang fra Bakkedraget, indgang 51C. Følg skiltning.

Åbningstid: 10.00-18.00

Podning foretages ved drop-in og der skal ikke bestilles tid.

Medbring: Sundhedskort + ID-kort

Procedure for test – Frederikssund

Podeklinikken i Frederikssund er lukket
Personale på hospitalet i Frederikssund kan stadig afhente og aflevere podekit til hjemmepodning på laboratoriet i Frederikssund.


Svar på test

Du finder selv svar på din test på sundhed.dk
Ved positivt testsvar skal du kontakte din leder hurtigst muligt. 

Til afdelingerne

Der henstilles til, at der ikke igangsættes systematisk podning lokalt på afdelingerne, da dette vil overbelaste testkapaciteten hos KMA Herlev og derved optage kapacitet for patienter i fast-track sporet

 

For yderligere oplysninger: Kontakt din nærmeste leder


​Spørgsmål & svar

Her kan du finde svar på en række spørgsmål til systematisk COVID-19-test.


Hvem kan blive testet med faste intervaller?

Ved almindelig patientkontakt bliver medarbejderne tilbudt test hver uge. Er du færdigvaccineret mod COVID-19, behøver du ikke deltage i den systematiske testning.
 
Vurderingen af hvem, der bliver tilbudt test sker lokalt og tilpasses den konkrete patientsammensætning og flow.
Gælder det stående tilbud om at blive testet efter aftale med nærmeste leder stadig?

Ja, test er et vigtigt element i at mindske smitterisikoen. Udover tilbuddet om systematisk test af medarbejdere med patientkontakt, kan alle medarbejdere fortsat blive testet, hvis det er aftalt med nærmeste leder. Det gælder også, hvis du er færdigvaccineret.Hvorfor skal nogle medarbejdere testes med faste intervaller?

Test er et effektivt værktøj til at passe godt på både personale og patienter. Derfor har regionen indført tilbud om systematisk test af sundhedspersonale med patientkontakt minimum hver uge. Er du færdigvaccineret mod COVID-19, behøver du ikke deltage i den systematiske testning.
Er det frivilligt?

Systematiske test af sundheds- og plejepersonale i Region Hovedstaden er en anbefaling og et tilbud, som skal beskytte medarbejdere og patienter. Derfor opfordrer den regionale og  lokale ledelse til, at medarbejderne tager imod tilbuddet.  
Skal jeg testes, hvis jeg ikke har patientkontakt, men arbejder tæt sammen med nogen, der har?

Som udgangspunkt er det medarbejdere med patientkontakt, der tilbydes systematiske COVID-19-test. Men man kan altid blive testet efter aftale med din leder, og det er vigtigt at være opmærksom og reagere på selv de mindste symptomer.
Skal jeg gå på arbejde, mens jeg venter på mit svar?

Ja, du kan godt gå på arbejde, mens du venter på dit svar. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du får selv de mindste symptomer på COVID-19 (feber, tør hoste, vejtrækningsbesvær), skal du testes igen og må ikke gå på arbejde, før der foreligger et negativt svar på test.Hvad gør jeg, hvis min test viser, at jeg er smittet?

Selvom du ikke længere har, eller aldrig har haft, symptomer på COVID-19, kan du have inaktiv virus i kroppen længe efter du er testet positiv. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at sundhedspersonale, der har været bekræftet smittet inden for de seneste 12 uger ikke indgår i systematisk test, da en positiv test vil blive tilskrevet inaktivt virus i kroppen. 

Hvis du inden for de 12 uger får symptomer på COVID-19 skal du fortsat følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for smitteforebyggelse, dvs. at du skal isolere dig og overveje behov for kontakt til egen læge.


Hvad er teststrategien, hvis der påvises smitte på en afdeling?

Hvis der er påvist smitte på en afdeling, iværksættes der test af patienter og personale med yderligere testopfølgning og aggressiv smitteopsporing efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
Hvordan behandles mine personoplysninger?

Vi behandler oplysninger om dig for at kunne identificere dig i forbindelse med prøvetagningen og for at sikre, at du får det korrekte prøveresultat. Oplysningerne er bl.a.:

 • CPR-nummer
 • Sygesikringsgruppe
 • Tilknytning til praktiserende læge
 • Svar på din test

Oplysningerne opbevares i regionernes fælles prøvebestillingssystem WebReq og anvendes i forhold til tidsbestilling og undersøgelse for COVID-19. Oplysningerne bliver desuden videregivet til din praktiserende læge, dvs. oplysninger om, hvorvidt din prøve er positiv eller negativ. Derudover videregives oplysningerne til Statens Serum Institut samt Sundhed.dk med henblik på, at du kan se dit testresultat her. 

Det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med systematisk test for COVID-19 kan findes på retinformation.dk:Redaktør