Nyansat på Nordsjællands Hospital

​Alle nye medarbejdere bydes velkommen med en fællesintroduktion, der afholdes en gang om måneden og giver nyttig viden om hospitalet som arbejdsplads. 

Hver måned siger vi velkommen til mange nye ansigter på Nordsjællands Hospital. Hospitalet er med tre matrikler i Hillerød, Frederikssund og Helsingør Nordsjællands største arbejdsplads med over 4.000 medarbejdere. 

En del af en særlig medarbejderkultur

Vi gør meget ud af at byde alle nye medarbejdere velkommen til hospitalet og give en grundig indføring i vores hospital. Hver måned samler vi nyansatte på tværs af hospitalet til en fællesintroduktion. Her er der lejlighed for at tale med andre nyansatte og få nyttig viden om hospitalets organisering og virke. 

Blandt andet introduceres til hospitalets strategiske målsætninger, den infektionshygiejniske indsats og det nye Nordsjællands Hospital, som ​vil samle al behandling og undersøgelse af patienter i Nordsjælland. 

En fra hospitalsdirektionen er også til stede for at fortælle om hospitalet som arbejdsplads og den kultur, du som ny medarbejder bliver en del af. 

Velkomsthilsen fra direktionen 

Få mere at vide 

Læs mere om Nordsjællands Hospital som arbe​jdsplads

Læs mere om byggeriet af det nye Nordsjæ​​llands Hospital i Favrholm


Redaktør