Nominerede til Patienternes Pris 2018

​Ud af 301 indstillinger, er fem nøje udvalgt til at blive nomineret til prisen. De er valgt ud fra nøgleord som nærvær, åbenhed, inddragelse, imødekommenhed, respekt, værdighed og dialog.

Vinderen af prisen afsløres den 17. januar.

Og de nominerede er, i vilkårlig rækkefølge:


Overlæge Helge Vous Bonde,  
fra Ortopædkirurgisk Afdeling


Jeg har arbejdet på Ortopædkirurgisk Afdeling siden marts 2011 og har områdeansvar for skulder- og albuekirurgien. Jeg arbejder i et tæt samarbejde med patienterne, pårørende, mine to overlægekollegaer Inge Togo og Klaus Folkmar indenfor subspecialet og øvrige lægekollegaer,  sygeplejersker, fysioterapeuter og  sekretærer med flere på afdelingen, operationsgangen og ambulatoriet.

Jeg valgte i sin tid ortopædkirurgi, fordi jeg som yngre læge blev taget rigtig godt imod på Ortopædkirurgisk Afdeling på Glostrup Hospital. Det var en en stor afdeling med et stort planlagt og akut patientindtag og med lægeambulance bemandet med blandt andet ortopædkirurg. Jeg fandt ortopædkirurgers tilgang til patienterne berigende.

Jeg er bare en lille del af Ortopædkirurgisk Afdeling og at blive nomineret til Patienternes Pris betyder, at afdelingen får anerkendelse for kerneydelsen - patientens ve og vel - i en ellers travl hverdag, som er holdt oppe af gode patienter og kollegaer.

Sygeplejerske Emilie Emma Jakobsen
fra Kardiologisk AfdelingJeg har arbejdet på Kardiologisk Afdeling ca. halvandet år. Jeg havde mit sidste praktikforløb på afdelingen og startede så som sygeplejerske i februar 2018, da jeg blev færdiguddannet sygeplejerske. 

Jeg arbejder på en afdeling med mange forskellige patientforløb. Vi modtager patienter med alle former for hjertesygdomme - akutte såvel som elektive.
Kardiologiske patienter med mange forskellige diagnoser herunder særligt patienter med arytmier, hjerteinsufficiens, endocardit og øvrige klapsygdomme samt iskæmi.

Jeg sætter stor pris på den travle og afvekslende hverdag, hvor to dage aldrig er ens. Jeg har altid syntes godt om udfordringer og er vild med at lære nye ting. På Kardiologisk Afdeling er der mulighed for efteruddannelse og jeg har allerede afsluttet første del. Det er vigtigt for mig at føle, at jeg er godt klædt på til det arbejde jeg laver, og det føler jeg virkelig, at Kardiologisk Afdeling giver mig muligheder for. Vi er en engageret og positiv personalegruppe, hvor alle har et stort fagligt og socialt engagement. Jeg har altid gerne ville arbejde med mennesker, og det at kunne hjælpe andre er utrolig livsbekræftende for mig

Jeg er utrolig glad og stolt over at være nomineret til Patienternes Pris. Men samtidigt er jeg også meget overrasket, da jeg kun har arbejdet som sygeplejerske i 10 måneder. Jeg sætter en stor ære i denne nominering. Det er vigtigt for mig at patienterne får den pleje, omsorg og information, som de har brug for og det er for mig en selvfølge. Denne nominering bekræfter mig blot i, at jeg laver det helt rigtige hver eneste dag. 

Øre-, Næse- og Halsafdelingen – hele afdelingen


Vi undersøger, diagnosticerer, plejer og behandler lidelser indenfor øre-, næse- og halssygdomme inklusiv høremæssige sygdomme. Vi arbejder løbende med den faglige kvalitet og samtidigt forsøger vi at tilpasse patientforløbende, så patienterne kommer let og smidigt igennem deres forløb. Derudover arbejder vi med arbejdsglæde og tilfredshed, da dette er en forudsætning for at kunne give en optimal behandling og oplevelse for patienterne.  
 
Vi er meget beærede og stolte over at være blevet nomineret til Patienternes Pris 2018. I Øre-, Næse- og Halsafdelingen er patientperspektivet afgørende og der arbejdes vedvarende med at få skabt patientforløb af høj faglig kvalitet som tilgodeser patienternes behov. Det er dejligt at patienterne bekræfter, at vi lykkes med dette arbejde, og det tværfaglige samarbejde er altafgørende for at kunne levere dette til patienterne
 

Vi udreder, behandler, genoptræner og rehabiliterer patienter med sygdomme i hjernen og varetager desuden den fysioterapeutiske genoptræning på de fleste af hospitalets afdelinger.
  
At blive nomineret til Patienternes Pris er den største anerkendelse, man kan få. Vi er her for at give patienterne den bedste behandling og er derfor meget stolte og glade for, at afdelingen er nomineret til denne pris.

Gruppe fra Onkologisk og Palliativ Afdeling


Overlæge Hella Danø

Jeg har arbejdet på Onkologisk & Palliativ afdeling i 2,5 år. Jeg arbejder primært med og er ansvarlig for behandling af brystkræft. Onkologien har altid interesseret mig. Hvad der har overrasket mig er, at jeg er blevet så glad for at arbejde med patienterne. Jeg er glad og tilfreds, hvis det lykkes for mig og mit hold at bringe patienten og familien et bedre sted hen. Netop derfor betyder nomineringen meget for mig.

Sygeplejerske Julie Kasting

Jeg startede den 1. december 2007, så jeg har været 11 år i Onkologisk & Palliativ Afdeling. Jeg er primært i Onkologisk Ambulatorium, hvor jeg dels giver kemobehandlinger og dels sidder i akutfunktionen. Derudover dækker jeg vagter i tilhørende sengeafsnit.
 
Jeg har valgt dette speciale ud fra den tanke, at jeg kunne gøre en stor forskel samt følge patienterne i længere forløb. Her i afdelingen er det muligt at følge patienter fra nydiagnosticeret gennem behandlingsdelen, hjælpe dem gennem bivirkninger i akutfunktionen samt tage afsked med dem i sengeafsnittet. Det er tætte forløb med både patienter og pårørende. Alle sammen forskellige steder i livet, men fælles for dem er en livstruende sygdom.
 
Det er en stor ære at blive nomineret til Patienternes Pris. Det bekræfter, at vi hver dag gør en forskel og så er det ikke mindst en anerkendelse af, at det vi gør bliver værdsat.

Sygeplejerske Anne Svankjær

Jeg har været i afdelingen i cirka 20 år og har arbejdet med cancerspecialet siden 1991. Min hverdag i ambulatoriet er fyldt med at give kemo- og immunterapi, informere, lytte til sygdomshistorier og udfordringer,  gråd og latter, og i det hele taget yde den bedste sygepleje jeg kan.

Da jeg var nyuddannet, troede jeg, at jeg skulle være anæstesisygeplejerske og rejse verden rundt og redde liv. Ved et tilfælde fik jeg et vikariat i hæmatologien, og jeg fandt hurtigt ud af, at jeg var rigtig god til den svære samtale. Jeg turde være i det felt, hvor døden er en medspiller. Det fås vel ikke større, end at blive anerkendt af dem, som jeg har i centrum hver eneste gang, jeg er på arbejde. Anerkendelse og ros, det er da det bedste der findes. At blive nomineret til Patienternes Pris giver mig en følelse af, at jeg har gjort mit arbejde godt. Og at det er blevet bemærket. Det er stort.

Sygeplejerske Mette Büchler

Jeg har arbejdet på Nordsjællands Hospital siden 1985, de sidste 11 år i onkologien. Jeg har valgt det speciale, fordi det er en patientgruppe, som jeg nemt kan gøre en forskel for med små virkemidler.

Jeg er tilknyttet både ambulatoriet og sengeafsnittet, og er meget glad for at arbejde her. Vi har et godt kollegialt samarbejde.

Jeg er meget stolt og beæret over at være nomineret til Patienternes Pris. Det har givet mig gejst til at fortsætte mit arbejde.

Ledende overlæge Thomas Broe Christensen

Jeg har arbejdet på Onkologisk & Palliativ Afdeling i 2,5 år. Jeg valgte kræftspecialet fordi, jeg ville hjælpe syge mennesker. Jeg er glad og stolt over, at være nomineret til Patienternes Pris. Jeg opfatter det som et meget stort skulderklap til hele vores afdeling. Specielt det at vi er nomineret som et team viser med al tydelighed, at det drejer sig om en stor og vedholdende indsats fra alle personalegrupper. 


Redaktør