Fortæl os om din oplevelse

​Nu får du mulighed for at fortælle os, hvor tilfreds du har været med dit forløb umiddelbart efter, at det er afsluttet. 

Nordsjællands Hospital inddrager patienterne i Region Hovedstadens løbende patienttilfredshedsmåling (DLP). Målingen sker i forbindelse med et forløb på hospitalet, efter hver ambulant behandling eller ved udskrivelse efter en indlæggelse.

Målingerne gør det nu muligt løbende at arbejde med data og løfte patienttilfredsheden helt nede på afsnitsniveau.

Fakta

På Nordsjællands Hospital vil der blive hentet svar fra patienterne på 90 iPads. De vil findes som standere, være ophængt på væggen eller blive udleveret af personalet. Der er fem spørgsmål i alt og det tager kun kort tid at deltage i undersøgelsen.

Patienttilfredshedsmålingen giver mulighed for løbende at følge udviklingen i patienternes tilfredshed på hospitals-, klinik- og afsnitsniveau. Derfor kan patienttilfredshedsmålingen anvendes som led i kvalitetsudviklingen lokalt på afsnittene. På baggrund heraf bliver det muligt at foretage før- og eftermålinger i forbindelse med afprøvningen af mindre lokale initiativer, der skal forbedre den patientoplevede kvalitet af patienternes forløb på afsnittet.

Region Hovedstaden implementerer tidstro løbende tilfredshedsmåling (DLP) på alle hospitaler som led i den strategiske indsats Fokus & Forenkling.

Yderligere oplysninger

Kvalitetskonsulent Kvalitetskonsulent Anne Mette Klingenberg
Telefon 48 29 31 63

Kvalitetskonsulent Signe Marie Als Nielsen
Telefon: 48 29 48 68


Redaktør