Frederiksborg Amt og Region Hovedstaden

Frederiksborg Amt

I det gamle Frederiksborg Amt var der otte sygehuse i Nordsjælland. Frederiksborg Amt ejede sygehusene i Hillerød, Esbønderup og Usserød/Hørsholm. Købstæderne Frederikssund og Frederiksværk ejede et sygehus i hver by i fællesskab med amtet, benævnt Amts- og Bysygehus. Og Helsingør ejede selv Øresundshospitalet, men med aftale med amtet om, at indlæggelse i nogle specialafdelinger skulle foregå i Hillerød.

Derudover var der to specialsygehuse: Organisationen Samfundet og Hjemmet for Vanføre, som primært behandlede poliopatienter i Hornbæk. I 1980 blev Organisationen Samfundet og Hjemmet for Vanføre en del af Rigshospitalet og fra 2012 en del af Glostrup Hospital, hvor klinikken specialiserede sig i at behandle og træne patienter med skader på rygmarven. I Helsingør fandtes Nervesanatoriet Montebello, som i dag er lavet til andelsboliger. I 2002 blev Montebelloobservatoriet indviet i samme bygninger.

En del af Region Hovedstaden

Ved amternes nedlæggelse den 1. januar 2007 var der fem sygehuse i Nordsjælland: Frederikssund, Hillerød, Helsingør, Hørsholm og Esbønderup. De fem sygehuse gik ind i Region Hovedstaden under det fælles navn Nordsjællands Hospital. I 2008 blev Nordsjællands Hospital opløst og Hillerød, Helsingør, Frederikssund, Hørsholm og Esbønderup Hospitaler blev dannet.

I 2011 lukkede både Hørsholm Hospital og Esbønderup Hospital og den 1. februar 2013 fusionerede hospitalerne i Helsingør, Frederikssund og Hillerød til Nordsjællands Hospital.​


Redaktør