Helsingør

Der har været sygehuse i Nordsjælland siden 1516, da der i Helsingør blev bygget et Karmeliterhus med 8-10 sengepladser på hjørnet af Hestemøllestræde og Buxtehudes Stræde.​

Karmeliterhuset i Helsingør blev drevet af munke og var et sted, hvor udenlandske sømænd kunne blive plejet for deres sygdomme. Der fandtes ikke læger på sygehuset. De medicinsk uddannede læger som efter en forordning af 1672, blev uddannet på universitet, behandlede stort set kun rige borgere og i patienternes egne hjem.

Det første sygehus i Helsingør blev bygget i 1764. Det var et offentligt hospital for fattige. De som havde penge tilkaldte en læge hjem til.​​

I 1794 blev Øresund- og Helsingørs Sygehospital i Fiolgade grundlagt som karantænesygehus for Københavns Kommune. Bygningen er tegnet af Boye Magens og er fredet. Byggeriet kostede 22.000 rigsdaler og der var plads til 36 patienter.

I de første år var ca. halvdelen af patienterne søfolk fra fremmede nationer, og efter et par år begyndte Øresundshospitalet også at modtage patienter fra Helsingør Købstad.

I 1805 udvidede man med et epidemihus med fire isolerede afdelinger og flere sengepladser til almindelige sygdomme. Efter sundtoldens ophør i 1857 blev Øresundshospitalet i 1859 skænket til Helsingør Købstad og blev derved et kommunalt drevet sygehus.

Efterhånden rummede sygehuset også andre specialer som radiologi og patologi og i 1905 blev det udbygget til tuberkulosesygehus.

I 1963-65 blev sygehuset ombygget fra tuberkulosesygehus til gynækologisk afdeling og plejehospital med 106 sengepladser og i 1970 var sengeantallet oppe på 148.

I 1976 flyttede sygehuset fra Fiolgade til det nybyggede Øresunds Hospital på Esrumvej med 182 sengepladser.

Sygehuset i Helsingør blev i 1992 lagt sammen med Hørsholm og den 1. januar 1993 skiftede sygehuset navn til Helsingør Sygehus.

I 2007 blev Helsingør Hospital for første gang en del af Nordsjællands Hospital, der dengang bestod af Frederikssund, Hillerød, Helsingør, Hørsholm og Esbønderup Sygehuse.

I 2008 blev Nordsjællands Hospital opløst og Helsingør Hospital blev igen en selvstændig organisation.

Den 1. februar 2013 fusionerede Helsingør Hospital med hospitalerne i Hillerød og Frederikssund og blev en del af Nordsjællands Hospital. En del af hospitalets funktioner flyttede ned i det nyoprettede Sundhedshus i Murergade.

Nordsjællands Hospital består således i dag af Nordsjællands Hospital – Hillerød, Nordsjællands Hospital – Frederikssund og Nordsjællands Hospital – Sundhedshuset Helsingør.Redaktør