Strategi: Fokus & Forenkling

​Som en del af Region Hovedstaden arbejder vi ud fra en koncernfælles strategi: Fokus & Forenkling. Fem strategiske indsatser bidrager til at nå regionens målsætninger.

Fokus & Forenkling - fælles strategi i Region H

I samarbejde med de øvrige virksomheder i regionen arbejder Nordsjællands Hospital med 5 strategiske indsatsområder under overskriften Fokus & Forenkling. Indsatserne skal gøre os i stand til at nå regionens fire vedtagne politiske målsætninger:

  • Patientens situation styrer forløbet
  • Høj faglig kvalitet
  • Ekspansive vidensmiljøer
  • Grøn og innovativ metropol.

Læs mere om de politiske målsætninger i Region H

De 5 regionale strategiske indsatsområder 

De 5 strategiske indsatsområder i Region H er samlet under følgende overskrifter:

Fælles om styrket forskning
Denne strategiske indsats bidrager til Region Hovedstadens omstilling og udvikling til en forskningsinstitution med klare strategiske mål, så regionen også i fremtiden kan løfte større forskningsmæssige udfordringer.

Sammenhæng for patienten på tværs af sektorer
Målet med denne strategiske indsats er at udvikle samarbejdsformer, der skaber sammenhængende, helhedsorienterede løsninger for patienterne.

Fremtidens Hospital
Regionen bygger nye hospitaler for at sikre moderne rammer for den bedste behandling. Hospitalerne bygges med fokus på mennesker og ikke mursten og er en vigtig motor for vækst og udvikling i regionen

Patientansvarlig læge
​Patienternes tryghed skal øges gennem indtrykket af større koordination og overblik.

Bedre behandling med Sundhedsplatformen
Vi skaber gode rammer for udnyttelsen af Sundhedsplatformen, så den gavner det sammenhængende patientforløb, kvaliteten og medarbejdernes hverdag.


Læs mere om de 5 strategiske indsatsområder


Redaktør