Zoneinddeling af flow og funktioner

Hvordan vil patienter, pårørende og personale opleve fremtidens hospital?
Organisationsprincippet Zoneinddeling af flow og funktioner handler om at skabe gode betingelser for patienter og personale, så patientoplevelse og personaletrivsel går hånd i hånd. 

Som patient på et hospital har man brug for at føle sig ventet og velkommen. Især når man befinder sig i en sårbar situation. Det nye Nordsjællands Hospital har derfor zoner indrettet specifikt til patienterne og flows, der er organiseret på patienternes præmisser. På samme måde har du og dine kolleger dedikerede arbejdszoner, som er indrettet specifikt til jer. Arbejdszonerne skal sikre, at vi uforstyrret kan levere sundhedsydelser, patientsikkerhed og servicetilbud af højeste faglige kvalitet.

Patient

  • Jeg føler mig ventet og velkommen, uanset hvor jeg befinder mig

  • Jeg har let ved at orientere mig og finde vej

  • Det er tydeligt for mig, når jeg befinder mig "det rigtige sted"

  • Det er tydeligt, at der er plads til mig og mine pårørende

  • Min stue er mit midlertidige hjem

Personale

  • Vi er altid synlige, tilgængelige og ’til for patienten’, når vi befinder os onstage

  • Vi har veldefinerede offstage-zoner, hvor vi har plads til at fordybe os, have kollegiale samtaler og puste ud

  • Adskilte flows sikrer os effektive transportveje

  • Når vi træder ind på patientstuen, er vi besøgende i patientens liv

Redaktør