Tværgående funktioner placeres i en samlet funktion

Hvordan vil patienter, pårørende og personale opleve fremtidens hospital?
Organisationsprincippet Tværgående funktioner placeres i en samlet funktion handler om at udnytte det areal, vi får, mest optimalt.

På det nye hospital er funktionerne placeret, så de udnytter det areal, vi har fået, optimalt. Ved at samle tværgående funktioner, som fx al operativ aktivitet og stort billeddiagnostisk apparatur, anvender vi det givne areal langt bedre end i dag. Vi udnytter også vores personales tid bedre, ligesom vi skaber gode muligheder for synergi og deling af viden.

Patient

  • Jeg oplever kvalitet og sammenhæng i mit forløb

  • Jeg oplever en koordineret indsats på tværs af specialer, som er tilpasset mine behov

Personale

  • Vi arbejder sammen i centrale funktioner

  • Vi har samlet vores operative aktiviteter i en central enhed med nyt, fagligt fællesskab

  • Vi har et fælles perioperativt område, der muliggør fleksibel anvendelse af rum og personaleressourcer

  • Vores store diagnostiske udstyr er samlet i enheder med øget mulighed for vidensdeling

  • Vi overvåger, planlægger og optimerer hospitalets drift centralt fx via nyt command center

Redaktør