Standardisering

Hvordan vil patienter, pårørende og personale opleve fremtidens hospital?
Organisationsprincippet Standardisering handler om at give patienterne et ensartet højt serviceniveau, uanset hvor på hospitalet de befinder sig.

Standardisering betyder ikke one size fits all. Standardisering betyder, at vi giver patienterne et ensartet højt serviceniveau, uanset hvor på hospitalet de befinder sig, og uanset hvilket menneske, de møder. Vi går efter en ensartet, høj, fælles standard - så vi kan rumme alle patienternes unikke behov. Standardisering er med andre ord en forudsætning for differentieret behandling. Standardisering af de fysiske rammer er et unikt redskab til at sikre os gode arbejdsgange. Når rum og udstyr er standardiseret, giver det os ro og genkendelighed, så vi kan fokusere på patienterne og sikre høj sikkerhed i pressede situationer. Standardisering betyder også, at rummenes funktioner nemt kan ændres over tid og efter behov. Det giver fleksibilitet til fremtiden.

Patient

  • Som patient møder jeg en ensartet, høj kvalitet, uanset hvor jeg befinder mig

  • Jeg modtager samme høje, professionelle service og faglighed i mit møde med personalet hver gang

Personale

  • Vi fastholder standardiseringen på patientstuer, operationsrum og ambulatorier

  • Vi har et godt overblik over rummene og sparer tid og ressourcer, når indretningen er standardiseret

  • Vi begår færre fejl, når vi arbejder med identiske indretninger

  • Vi optimerer på tværs og undgår driftstab

Redaktør