Mest muligt foregår hos patienten

Hvordan vil patienter, pårørende og personale opleve fremtidens hospital?
Organisationsprincippet Mest muligt foregår hos patienten sætter patienten og de pårørende i centrum ved at personalet kommer til dem og ikke omvendt.

Når man som borger kommer i berøring med sundhedsvæsenet, higer man efter at blive mødt som et helt menneske og mærke, at ens egne behov er i centrum. På vores nye hospital skal borgerne opleve et højt serviceniveau, hvor vi som personale kommer til dem – ikke omvendt. På Nordsjællands nye hospital skal vi sikre sammenhængende, sømløse forløb og give patienterne ro til at restituere i smukke, helende omgivelser. Ved at tage prøver, genoptræne og foretage undersøgelser hos patienten, undgår vi unødvendige forstyrrelser og transport af patienter.

Patient

  • Jeg kan blive undersøgt, få taget prøver, blive plejet og behandlet samt træne på min egen stue

  • Mine pårørende kan være hos mig, når jeg har brug for det

  • Personalet kommer fysisk eller digitalt til mig, når jeg har brug for det

  • Jeg får hjælp af personalet på hospitalet, og efter behov også derhjemme, så jeg kan klare mig selv

  • Jeg har mulighed for at varetage og præge mit eget forløb

  • Jeg har mulighed for socialt samvær med andre patienter

Personale

  • Vi kommer til patienten

  • Vi taler fortroligt med patienten og de pårørende på patientens stue

  • Vi sørger for, at prøvetagning, samtaler, genoptræning, undersøgelser, måltider, stuegang og dokumentation kan foregå der, hvor patienten er

  • Vi skaber rammerne for, at patienten aktivt kan præge sit eget forløb, pleje og behandling

Redaktør