Maksimér delefunktioner

Hvordan vil patienter, pårørende og personale opleve fremtidens hospital?
Organisationsprincippet Maksimér delefunktioner handler om at udnytte hospitalets fysiske rammer og funktioner bedst muligt.

På Nordsjællands Hospital er vi forpligtet til at bruge vores ressourcer og faciliteter optimalt. Så borgerne får mest sundhed for pengene. Derfor deler vi udstyr og rum såsom konferencerum og modtagelsesbaser i senge- og ambulatorieområder. Men maksimering af delefunktioner handler ikke kun om økonomi. Når vi deler flere funktioner, er det lettere at tænke i helheder frem for afgrænsede kategorier. Når vi mennesker bringes tættere sammen, opstår nye fællesskaber, tværfaglig synergi, deling af viden og større forståelse for helheden. Vi udnytter hospitalets rammer og funktioner til at styrke samarbejdet med den primære sektor.

Patient

  • Jeg ser personalet i kantinen og møder mine medpatienter i nicherne og taghaverne

  • Jeg træner på gangene og i træningszonerne sammen med mine medpatienter og personalet

  • Jeg deltager i arrangementer på hospitalet og indgår i netværk sammen med mine medpatienter 

Personale

  • Vi ser hospitalet og sundhedshusene som en helhed

  • Vi styrker vores faglighed gennem samarbejde og netværk

  • Vi anvender rum til flere formål

  • Vi deler rum og udstyr med hinanden

  • Vi deltager i sociale og kulturelle aktiviteter på hospitalet inden for og uden for arbejdstiden

Redaktør