Fleksibilitet til fremtiden

Hvordan vil patienter, pårørende og personale opleve fremtidens hospital?
Organisationsprincippet Fleksibilitet til fremtiden handler om at forme vores hospital, så det matcher skiftende behov de næste mange år.

Vores internationale arkitekter har designet et hospital med fleksibilitet til fremtiden. Konkret betyder standardisering af sengestuer, ambulatorier og understøttende funktioner, at vi kan forme vores hospital efter skiftende behov de næste mange år. Som ledere og medarbejdere skal vi forberede os til fremtiden, så hospitalets sundhedsydelser og servicetilbud til enhver tid matcher eller overstiger borgernes forventninger og krav. Med det nye hospital får vi en bygning, der skal stå i mange årtier frem. Gennem arkitekturen og designet kan bygningerne bruges til mange andre formål og aktiviteter end dem, vi normalt forbinder med et hospital. Deri ligger den største fleksibilitet til fremtiden.

Patient

  • Jeg oplever, at hospitalet er tidløst, smukt og funktionelt

  • Jeg bliver mødt af medarbejdere, der har udsyn og er fagligt i front

  • Jeg oplever et hospital, der føles som mere end et hospital

  • Hospitalet kommer mig i møde og gør det nemt for mig at møde medarbejdere og medpatienter

  • Jeg oplever, at hospitalet udvikler sig i takt med omverdenen og tilpasser sig mine behov

Personale

  • Vi arbejder i fysiske rammer, der tager højde for, at sundhedsydelser udvikler sig over tid, og som inviterer til udvikling

  • Vi udbygger løbende vores kompetencer og rekrutterer nye profiler

  • Vi har en kultur, hvor vi udvikler nye ideer og udfordrer vante forestillinger

  • Vi tænker nyt gennem udsyn samt evidensbaserede og innovative tilgange til behandling, teknologi, indretning og service

Redaktør