Digitalisering og automatisering

Hvordan vil patienter, pårørende og personale opleve fremtidens hospital?
Organisationsprincippet Digitalisering og automatisering handler om at udnytte de teknologiske muligheder, så arbejdsgange smidiggøres og effektiviseres til gavn for patienten.

Med udviklingen af vores nye hospital har vi en særlig lejlighed til at få større gavn af teknologi – både de nye og de effektive, gennemtestede teknologier. Så vi på én gang leverer gode oplevelser til patienterne, høj klinisk kvalitet og en sund økonomi på det nye hospital. Med digitale services øger vi borgernes autonomi i deres eget forløb, før, under og efter de møder på hospitalet. Så de oplever større værdighed og ejerskab, og vi sikrer rammerne for det bedste personlige behandlingsforløb.

It, medicinsk udstyr og logistik hjælper til at smidiggøre vores arbejdsgange på tværs af specialer, afdelinger og andre sundhedsfaglige aktører. Digitalisering og automatisering giver mulighed for at løse driftsopgaver og rutineopgaver på en ny måde, der frigør tid vi kan bruge på serviceopgaver til gavn for patienten. Digital opgavestyring af supportfunktionerne (fx transport af patienter) og serviceopgaver hjælper til, at vi kan løse opgaverne på den smarteste måde.

Patient

  • Jeg har adgang til alle mine data og kan se den nyeste information om behandling, undersøgelser, genoptræningstilbud og services

  • Jeg oplever, at mine egne data anvendes til at hjælpe mig bedst muligt

  • Jeg har kontrol over mit eget nærmiljø, når jeg er indlagt (fx madbestilling, information, underholdning, rumtemperatur og lysstyring mv.)

Personale

  • Vi arbejder med brugertilpassede digitale løsninger, der aktiverer patienterne og inddrager de pårørende

  • Vi anvender patienternes egne data til diagnostik og behandling, naturligt under hensyn til datasikkerhed

  • Vi tilrettelægger vores arbejde baseret på data, og intelligent beslutningsgrundlag styrker vores faglighed

  • Vi har flere ressourcer frigjort til serviceopgaver og patientkontakt på grund af automatisering 

  • Via sporing og digital opgavestyring ved vi, hvor varer, udstyr og hjælpemidler befinder sig, og vi kan fx hurtigt flytte udstyret derhen, hvor behovet er

  • Vi dokumenterer sammen med patienten

Redaktør