Brugsret fremfor ejerskab

Hvordan vil patienter, pårørende og personale opleve fremtidens hospital?
Organisationsprincippet Brugsret fremfor ejerskab handler om at udnytte hospitalets rammer og funktioner optimalt, så borgerne får mest sundhed for pengene.

På det nye hospital skal vi i langt højere grad arbejde sammen for at løse vores opgaver. Hospitalet stiller ressourcer til rådighed, som fordeles efter behov – lige fra sengestuer og depotplads til hjælpemidler. Brugsret frem for ejerskab er nødvendigt, når vi på bedste vis skal udnytte de nye fysiske rammer og anvende hospitalets fælles ressourcer. Brugsret frem ejerskab kalder på, at vi arbejder bedre sammen på tværs af organisatoriske enheder. Det kalder også på, at vi ser hospitalet og sundhedshusene som en samlet helhed.

Patient:

  • Der er rum, udstyr, faciliteter og plads til mig og mine pårørende, når jeg har brug for det

Personale:

  • Vi ser hospitalet som en helhed

  • Vi definerer os med afsæt i vores speciale eller funktion - og ikke i vores fysiske placering

  • Vi anvender sengestuer og ambulatorier efter behovsstyrede principper

  • Vores specialer ejer ikke senge eller rum, men har ansvar for at behandle patienter

  • Vi har ikke vores eget faste skrivebord, men der er altid arbejdspladser til os i dedikerede områder med forskellige typer kontorpladser

  • Vi deler birum, køkkener, depoter og udstyr i ressourcefællesskaber

  • Vi bemander sengeslangen, så vi kan pleje og behandle patienter fra mere end ét speciale

  • Vi har effektiv digital understøttelse til styring af deling af rum og udstyr

Redaktør