24/7/365

Hvordan vil patienter, pårørende og personale opleve fremtidens hospital? 
Organisationsprincippet 24/7/365 handler om åbenhed og tilgængelighed på det nye hospital.

Det skal være trygt at bo eller opholde sig i Nordsjælland. Ved sygdom eller ulykker skal hjælpen altid være inden for rækkevidde. Nordsjællands Hospital modtager patienter døgnet rundt, alle ugens dage, hele året. Hospitalet har en naturlig døgnrytme, men via intelligent, databaseret tilrettelæggelse af arbejdet og godt samarbejde sikrer vi, at patienterne ikke oplever unødvendig forskel på, om det er dag eller nat, når det gælder diagnostik, behandling og servicetilbud.

Det nye hospital vil med sin åbenhed og tilgængelighed dag og aften være det naturlige mødested for både patienter, borgere og medarbejdere. Her mødes man til træning, fællesspisning og koncerter. Herved udvikles fællesskaber, og grænserne viskes ud mellem hospitalet som institution og det omgivende lokalsamfund.

Patient

  • Jeg føler mig tryg, fordi jeg får den nødvendige behandling, uanset tidspunktet

  • Jeg oplever et hospital, der lever hele døgnet

  • Jeg oplever et åbent og tilgængeligt hospital, hvor man ikke kun kommer som patient eller pårørende

  • Jeg deltager i sociale og kulturelle aktiviteter på hospitalet sammen med personalet, mine medpatienter og folk fra nær og fjern

Personale

  • Vores akutmodtagelse er omdrejningspunkt for en væsentlig del af hospitalets aktiviteter

  • Vores behandlingstilbud, rådgivning og services er til rådighed for patienten, når der er behov for det

  • Vores arbejde understøttes af diagnostik, service og logistik døgnet rundt

  • Vi arbejder et sted, der åbner sig over for omverdenen - også efter kl. 16

  • Vi samarbejder og rådgiver aktører uden for hospitalet, når der er behov for det

Redaktør