Spor- og indsatsledere

Der er i organisationsudviklingsprojektet udpeget ledere af de fire strategiske spor og fire tværgående indsatser i Livskraft. Hovedparten af disse har en klinisk baggrund og fungerer som afdelingsledere på hospitalet.

Se herunder hvem der deltager som ledere af spor og indsatser:

De fire strategiske spor

Akutte patienter

Kai Jensen, ledende overlæge i Neurologisk Afdeling

Læs mere om sporet Akutte patienter

Indlagte patienter

Lisbet Brandi, ledende overlæge i Endokrinologisk og Nefrologisk Afdeling

Læs mere om sporet Indlagte patienter

Ambulante patienter

Leif Berner Hansen, ledende overlæge i Ortopædkirurgisk Afdeling

Læs mere om sporet Ambulante patienter

Patienter udenfor hospitalet

Lene Vibe Høyer, ledende oversygeplejerske i Onkologisk og Palliativ Afdeling

Læs mere om sporet Patienter udenfor hospitalet

De fire tværgående indsatser

Operativ aktivitet

Lars Steen Jakobsen, ledende overlæge i Anæstesiologisk Afdeling

Læs mere om indsatsen Operativ aktivitet

Tidlig diagnostik

Mette Marklund, ledende overlæge i Billeddiagnostisk Afdeling

Læs mere om indsatsen Tidlig diagnostik

Digitale forløb

Rune Holdt, projektleder i Nyt Hospital Nordsjælland

Læs mere om indsatsen Digitale forløb

Service og logistik

John Bjørn Olsen, udviklingschef i Facility Management Afdelingen

Læs mere indsatsen Service og logistik

Redaktør