Projektledere

En række projektledere fra hospitalets kliniske afdelinger og administration er ansvarlige for at drive de igangsatte Livskraft-projekter og sikre, at de gennemføres indenfor de aftalte rammer. Se, hvem de er.

Projektlederne (fra venstre): Nanna Wickmand, Thomas Bak-Bernth, Jeanett Valery, Dorte Krogh, Jeanette Wallin Borges, Susanne Nedergaard Mikkelsen, Dorte Poulsen, Lone Hougaard Pedersen og Marie Lavesen Karlsson

​Projektlederne definerer og rammesætter de konkrete projekter i samarbejde med de respektive spor-eller indsatsledere og sørger for at involvere, mobilisere og skabe strategisk følgeskab. Se, hvem der er projektleder under de enkelte spor og indsatser:

Indlagte patienter

 • Projekt Sammenhængende sengeafsnit
  Susanne Nedergaard Mikkelsen og Dorthe Krogh, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

Læs mere om sporet Indlagte patienter 

Ambulante patienter

 • Projekt Nyt ambulatoriefællesskab
  Thomas Bak-Bernth, Organisationsudviklingsafdelingen

Læs mere om sporet Ambulante patienter 

Patienter uden for hospitalet

 • Projekt Tværsektorielt Team
  Marie Lavesen Karlsson, Akutafdelingen

 • Projekt Sundhedshuse, rolle og funktioner
  Rasmus Nørskov Thomsen, Nyt Hospital Nordsjælland 

Læs mere om sporet Patienter udenfor hospitalet

Operativ aktivitet

Læs mere om indsatsen Operativ aktivitet

Tidlig diagnostik

 • Projekt Billeddiagnostisk enhed i Akutmodtagelsen
  Jeanett Valery og Dorte Poulsen, Billeddiagnostisk Afdeling
 • Projekt Prioriteringsenhed
  Lone Hougaard Pedersen, Billeddiagnostisk Afdeling

Læs mere om indsatsen Tidlig diagnostik

Digitale forløb

 • Projekt Min forløbsassistent
  Sarah Borup, Nyt Hospital Nordsjælland

Læs mere om indsatsen Digitale forløb

Service og logistik

 • Projekt Fælles serviceløsninger
  Jeanette Borges, Organisationsudviklingsafdelingen
 • Projekt Serviceteams
  Nanna Wichmand, Økonomi og HR-afdelingen

Læs mere om indsatsen Service og logistik

Redaktør