Følgegrupper

Hospitalets ledergruppe og Samarbejdsudvalg fungerer som følgegrupper i Livskraft. De to følgegrupper sikrer forankring og formidling af Livskraft og spiller en central rolle i relation til de projekter, der gennemføres og de ambitioner og målbilleder, der opstilles for de respektive spor i Livskraft.

​Ledergruppen

Ledergruppen på Nordsjællands Hospital består af hospitalsdirektionen og hospitalets afdelingsledere.

Ledergruppen har afgørende beydning for organisationsudviklingsprojektets forankring og formidling i organisationen. Den har ansvar for løbende kommunikation om Livskraft til mellemledere og medarbejdere og for at feedback fra disse kanaliseres tilbage til programmet.

Samarbejdsudvalget (VMU)

VMU (Virksomheds-Med-udvalget) er det organ, hvor ledelses- og medarbejderrepræsentanter samarbejder om opgaver i forbindelse med arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. 

Arbejdsmiljøgrupperne ligger under de lokale MED-udvalg.

Nordsjællands Hospital har en enstrenget struktur på alle niveauer i MED-organisationen, hvor samarbejds- og arbejdsmiljø-/sikkerhedsudvalg er slået sammen.

 

Redaktør