Ambassadørgrupper

I organisationsudviklingsprojektets spor og indsatser er der nedsat ambassadørgrupper, som i samarbejde med spor- og indsatslederne bringer faglig viden, ideer og indsigter i spil.

​Ambassadørgruppernes medlemmer består primært af afdelingsledere fra hospitalets ledergruppe, men i ambassadørgrupperne deltager også projektledere, nøglepersoner og eksterne samarbejdspartnere.

Se herunder, hvem der indgår i ambassadørgrupperne:

Ambassadørgruppe for Akutte patienter

 • Kai Jensen, ledende overlæge i Neurologisk Afdeling (sporleder)
 • Jesper Andersen, ledende overlæge i Børne- og ungeafdelingen
 • Britt Holmgaard, ledende oversygeplejerske i Akutafdelingen 
 • Peter Jacob Hornnes, ledende overlæge i Gynækologisk Obstetrisk Afdeling
 • Bettina Friis Olsen, afdelingsbioanalytiker i Klinisk Biokemisk Afdeling
 • Kitten Engell Weber, ledende overlæge i Akutafdelingen
 • Thyge Lynghøj Nielsen, ledende overlæge i Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling
 • Thomas Duckert, ledende oversygeplejerske i Kardiologisk Afdeling og i Endokrinologisk og Nefrologisk Afdeling
 • Vivian Hansen, ledende oversygeplejerske i Ortopædkirurgisk Afdeling

Ambassadørgruppe for Indlagte patienter

 • Lisbet Brandi, ledende overlæge i Endokrinologisk og Nefrologisk Afdeling (sporleder)
 • Helle Lauridsen, ledende oversygeplejerske i Anæstesiologisk Afdeling
 • Lene Breum, ledende oversygeplejerske i Kirurgisk Afdeling
 • Lene Hamberg, ledende oversygeplejerske i Neurologisk Afdeling
 • Helle Armandi, enhedschef i Apoteket
 • Leif Berner Hansen, ledende overlæge i Ortopædkirurgisk Afdeling
 • Thyge Lynghøj Nielsen, ledende overlæge i Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling
 • Lisbet Lind, ledende terapeut i Neurologisk Afdeling
 • Henrik Engberg, afdelingschef i Facility Management Afdelingen
 • Louise Zytzema Jensen, ledende oversygeplejerske i Øre, Næse- og Halsafdelingen
 • Annelise Bertelsen, ledende oversygeplejerske i Børne- og Ungeafdelingen og Gynækologisk Obstetrisk Afdeling
 • Caroline Hartwig-Nolan, enhedschef for Data og digitalisering, Organisationsudviklingsafdelingen
 • Jette Kidholm Christensen, programleder, Nyt Hospital Nordsjælland

Ambassadørgruppe for Ambulante patienter

 • Leif Berner Hansen, ledende overlæge i Ortopædkirurgisk Afdeling (sporleder)
 • Thomas Broe, ledende overlæge i Onkologisk og Palliativ Afdeling
 • Mette Simonsen, chefjordemoder i Gynækologisk Obstetrisk Afdeling
 • Thyge Lynghøj Nielsen, ledende overlæge i Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling
 • Niels Tønder, ledende overlæge i Kardiologisk Afdeling
 • Lene Breum, ledende oversygeplejerske i Kirurgisk Afdeling
 • Louise Zytzema Jensen, konst. ledende oversygeplejerske i Øre, Næse- og Halsafdelingen

Ambassadørgruppe for Patienter udenfor hospitalet

 • Lene Vibe Høyer, ledende oversygeplejerske i Onkologisk og Palliativ Afdeling (sporleder)
 • Mette Marklund, ledende overlæge i Billeddiagnostisk Afdeling
 • Annelise Bertelsen, ledende oversygeplejerske i Børne- og Ungeafdelingen og Gynækologisk Obstetrisk Afdeling
 • Merethe Ørtoft Rasmussen, ledende oversygeplejerske i Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling
 • Bettina Friis Olsen, ledende bioanalytiker i Klinisk Biokemisk Afdeling
 • Karen Gliese Nielsen, enhedschef i Enhed for Kvalitet og Patientforløb i Organisationsudviklingsafdelingen
 • Marie Lavesen Karlsson, sygeplejerske i Akutafdelingen (Projektleder)
 • Pernille Binder, AC-medarbejder i Enhed for Kvalitet og Patientforløb i Organisationsudviklingsafdelingen (Projektleder)
 • Lisbeth Pedersen, sundhedschef i Allerød Kommune
 • Hans Bækvang, ældre- og omsorgschef i Fredensborg Kommune
 • Claus Nyholm Jensen, specialepraksiskonsulent (deltagelse ad hoc)

Ambassadørgruppe for Operativ aktivitet

 • Lars Steen Jakobsen, ledende overlæge i Anæstesiologisk Afdeling (indsatsleder)
 • Mette Lauridsen, ledende oversygeplejerske i Anæstesiologisk Afdeling 
 • Lene Breum, ledende oversygeplejerske i Kirurgisk Afdeling
 • Peter Jacob Hornnes, konstitueret ledende overlæge i Kirurgisk Afdeling
 • Leif Berner Hansen, ledende overlæge i Ortopædkirurgisk Afdeling
  Vivian Hansen, ledende oversygeplejerske i Ortopædkirurgisk Afdeling
 • Peter Jacob Hornnes, ledende overlæge i Gynækologisk Obsterisk Afdeling
 • Annelise Bertelsen, ledende oversygeplejerske i Gynækologisk Obsterisk Afdeling
 • Troels Nielsen, ledende overlæge i Øre, Næse- og Halsafdelingen
 • Louise Zytzema Jensen, konstitueret ledende oversygeplejerske i Øre, Næse- og Halsafdelingen

Ambassadørgruppe for Tidlig diagnostik

 •  Mette Marklund, ledende overlæge i Billeddiagnostisk Afdeling (indsatsleder)
 • Peter Flensborg, ledende overradiograf i Billeddiagnostisk Afdeling
 • Xx?Lennart Jan Friis-Hansen, ledende overlæge i Klinisk Biokemisk Afdeling
 • Kitten Engell Weber, ledende overlæge i Akutafdelingen
 • Thomas Duckert, ledende oversygeplejerske i Kardiologisk Afdeling og i Endokrinologisk og Nefrologisk Afdeling
 • Thyge Lynghøj Nielsen, ledende overlæge i Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling

Ambassadørgruppe for Digitale forløb

 • Rune Holdt, projektleder i Nyt Hospital Nordsjælland (indsatsleder)
 • Troels Nielsen, ledende overlæge i Øre, Næse- og Halsafdelingen
 • Lisbet Brandi, ledende overlæge i Endokrinologisk og Nefrologisk Afdeling
 • Karen Schur, afdelingschef på Montebello - afdeling for genoptræning 
 • Jesper Andersen, ledende overlæge i Børne- og ungeafdelingen
 • Mette Simonsen, chefjordemoder i Gynækologisk Obstetrisk Afdeling
 • Thea Kølsen Fischer, forskningschef i Forskningsafdelingen 
 • Louise Zytzema Jensen, konstitueret ledende oversygeplejerske i Øre, Næse- og Halsafdelingen

Ambassadørgruppe for Service og logistik

 • John Bjørn Olsen, , udviklingschef i Facility Management Afdelingen (indsatsleder)
 • Henrik Engberg, afdelingschef i Facility Management Afdelingen
 • Helle Lauridsen, ledende oversygeplejerske i Anæstesiologisk Afdeling
 • Peter Flensborg, ledende overradiograf i Billeddiagnostisk Afdeling
Redaktør