Projekt Billeddiagnostisk Enhed i FAM

Patienterne skal opleve at få foretaget hurtigere, korrekt diagnostik og behandling og dermed større tilfredshed med forløbet.

Projektet handler om at rykke diagnostikken tættere i front i hospitalets Fælles Akut Modtagelse (FAM). Helt konkret indrettes et rum, der er bemandet med en radiologi på specialistniveau, en yngre læge og en beskrivende radiograf. Den ny organisering skal tilvejebringe et smidigt, effektivt og intelligent flow gennem hospitalet.

Det kortsigtede mål vil være hurtigere gennemløbstid for patienten fra ordination til billeddiagnostik beskrivelse. Et mere langsigtet mål vil være, at patienten også får en hurtigere diagnose, behandling og udskrivelse.

Projekt Billeddiagnostisk Enhed i FAM ledes af afdelingsradiograf Dorte Poulsen og udviklings- og kvalitetskoordinator Jeanett Valery fra Billeddiagnostisk Afdeling.


Redaktør