Om indsatsen Tidlig diagnostik

Tidlig diagnostik er en tværgående strategisk indsats i organisationsudviklingsprojektet Livskraft.

Indsatsen handler om, at patienterne på det nye hospital vil opleve rettidig diagnostik, så de hurtigt kommer i de rette behandlingsforløb.

Patienterne skal opleve færre overgange, og at de hurtigt får den rigtige behandling, fordi der bl.a. gennemføres et øget antal parakliniske undersøgelser, allerede mens de befinder sig i den Fælles Akut Modtagelse (FAM).

Det er målet med indsatsen, at digitale løsninger i endnu højere grad skal understøtte arbejdsgangene på hospitalet samt den faglige sparring og samarbejdet mellem alle specialer og faggrupper.

Det er også et mål, at patienterne understøttes i at monitorere sig selv og får udført diagnostik af fagpersoner fra hospitalet i eget hjem.

Målbillede

Der er udarbejdet et målbillede for Tidlig diagnostik, hvor det fremgår, hvad hospitalet skal opnå på længere sigt indenfor den tværgående strategiske indsats. Konkret er de planlagte aktiviteter i 2020 oplistet.

Målbilledet er et dynamisk dokument, der løbende vil blive opdateret.

Se målbilledet her

Projekter

Der vil blive igangsat og gennemført forskellige projekter under den tværgående strategiske indsats Tidlig diagnostik. På nuværende tidspunkt arbejdes der med følgende projekter:

Projekt Prioriteringsenhed 

Projekt Billeddiagnostisk enhed i FAM

 

Redaktør