Om indsatsen Service og logistik

Service og logistik er en tværgående strategisk indsats i organisationsudviklingsprojektet Livskraft.

Indsatsen handler om, at patienter og pårørende skal have en forbedret serviceoplevelse på det nye hospital.

Moderne teknologiske logistikløsninger skal bidrage til dette.

Det skal være muligt for patienterne at medvirke aktivt i eget forløb via udbygningen af digitale services, og de skal opleve en ensartet høj standard i alle kontaktpunkter med hospitalet, fx. ved indkaldelse, modtagelse af skriftlig information, behov for kørsel, telefonisk henvendelse, forplejningsløsninger m.m.

Det er også et mål, at det kliniske personale skal have bedre mulighed for at fokusere på plejen og behandlingen af patienterne, ved at servicemedarbejderne løser flest mulige service- og logistikopgaver i afdelingerne.

Målbillede

Der er udarbejdet et målbillede for Service og logistik, hvor det fremgår, hvad hospitalet skal opnå på længere sigt indenfor den tværgående strategiske indsats. Konkret er de planlagte aktiviteter i 2020 oplistet.

Målbilledet er et dynamisk dokument, der løbende vil blive opdateret.

Se målbilledet her (åbner i nyt vindue)

Projekter

Der vil blive igangsat og gennemført forskellige projekter under den tværgående strategiske indsats Service og logistik. På nuværende tidspunkt arbejdes der med følgende projekter:

Projekt Fælles serviceløsninger

Projekt Serviceteams

 

Redaktør