Om indsatsen Digitale forløb

Digitale forløb er en tværgående strategisk indsats i organisationsudviklingsprojektet Livskraft.

Indsatsen handler om, at patienterne på det nye hospital vil opleve rettidig diagnostik, så de hurtigt kommer i de rette behandlingsforløb.

Patienterne skal opleve færre overgange, og at de hurtigt får den rigtige behandling, fordi der bl.a. gennemføres et øget antal parakliniske undersøgelser, allerede mens de befinder sig i den Fælles Akut Modtagelse (FAM).

Det er målet med indsatsen, at digitale løsninger i endnu højere grad skal understøtte arbejdsgangene på hospitalet samt den faglige sparring og samarbejdet mellem alle specialer og faggrupper.

Det er også et mål, at patienterne understøttes i at monitorere sig selv og får udført diagnostik af fagpersoner fra hospitalet i eget hjem.

Målbillede

Der er endnu ikke udarbejdet et målbillede for Digitale forløb, hvor det fremgår, hvad hospitalet skal opnå på længere sigt indenfor den tværgående strategiske indsats. I efteråret 2019 er der gennemført en omfattende analyse for at sikre en fokuseret strategi for innovation og teknologi. Målbilledet for Digitale forløb vil blive udarbejdet på baggrund af en direktionsdrøftelse af analysen i 2020 og lægges op på siden, så snart det foreligger.

Projekter

Der vil blive igangsat og gennemført forskellige projekter under den tværgående strategiske indsats Digitale forløb. På nuværende tidspunkt arbejdes der med følgende projekter:

Projekt Min forløbsassistent

 

Redaktør