Projekter

Livskraft rummer en lang række aktiviteter og projekter, der tilsammen skal sikre udviklingen af Nordsjællands Hospital inden indflytningen på det nye hospital. Aktiviteter og projekter er organiseret i seks strategiske spor med en digitaliseringsstrategi som overordnet ramme.


De seks strategiske spor

Akutte patienter

Indlagte patienter

Ambulante patienter

Patienter udenfor hospitalet

Operativ aktivitet

Service og logistik


Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategien udarbejdes i starten af 2020 og vil blive lagt op på siden, så snart det foreligger.