Om Livskraft

​Læs mere om processen og udviklingen af hospitalsorganisationen frem mod det nye hospital.

Hvad går Livskraft ud på?

Hospitalernes rolle er under forandring. Det nye hospital kan betragtes som en gave, der giver os en unik mulighed for at udvikle en ny type hospital. Fremtidens patienter bliver der mange flere af. De kræver større grad af autonomi, fleksibilitet og en helhedsorienteret tilgang til deres sundhed og liv. Med Livskraft skal vi finde nye løsninger sammen. Særligt skal vi fokusere endnu mere på det, der giver værdi for den enkelte. Så patienterne kan klare mere selv og få hjælp der, hvor de er.
Det kræver, at vi udvikler:

  • Vores organisering
  • Måderne vi designer vores ydelser
  • Teknologien vi udvikler til at understøtte fremtidens patientforløb

Hvordan foregår Livskraft?

Livskraft er organiseret i seks strategiske spor, som alle rummer op til flere projekter. Der er udpeget sporledere, som er ansvarlige for de strategiske mål og ønskede effekter. Hovedparten af sporlederne har en klinisk baggrund og fungerer til dagligt som afdelingsledere på hospitalet.

Der er seks strategiske spor:

  • Akutte patienter
  • Indlagte patienter
  • Ambulante patienter
  • Patienter uden for hospitalet
  • Operativ aktivitet
  • Service og logistik

Hvordan skal det nye hospital drives?

Det nye hospital ser anderledes ud end et traditionelt hospitalsbyggeri. Det er designet til en hospitalsdrift, der følger andre principper for organisering end hidtil. Et fælles værdigrundlag og 10 fælles organisationsprincipper skal hjælpe os med dette.

Vil ledelsesstrukturen være den samme på det nye hospital?

Det er for tidligt at sige noget om, hvordan ledelsesstrukturen bliver på det nye hospital.

Hvordan kommunikeres der om Livskraft?

Vi kommunikerer om Livskraft i årene frem mod indflytning på det nye hospital. I april 2019 startede første kampagne, hvor vi benyttede os af utraditionelle virkemidler for at vise, at der er en forandring på vej. Kampagnen tog udgangspunkt i magasinet Livskraft, som blev udgivet i marts 2019 og sluttede med hospitalets motionsløb. Undervejs kom en "karavane" rundt på afdelingerne med magasinet og gav medarbejderne mulighed for at debattere og stille spørgsmål om Livskraft.

Hvem skal jeg skrive til, hvis jeg har spørgsmål om Livskraft?

Der er etableret et Programkontor, som understøtter arbejdet med Livskraft. Du er velkommen til at skrive til programkontorets fællespostkasse.
Send en mail til Programkontoret

Redaktør