Om byggeriet

​Læs mere om byggeriet af det nye hospital i Nordsjælland. 

Hvornår er hospitalet færdigbygget?

Opførelsen af Nyt Hospital Nordsjælland er nu gået i gang efter, at Region Hovedstaden i december 2019 har underskrevet den endelige kontrakt med NCC Danmark som hovedentreprenør for byggeriet i. NCC Danmark forventer en byggeperiode på fire år.

Bliver det svært at finde en parkeringsplads på det nye hospital?

Der planlægges med 2.400 parkeringspladser ved det nye hospital mod 1.700 i dag. Derudover kommer der en helt ny togstation, Favrholm, 600 m fra hospitalet. Der kommer også flere busruter.

Kommer der et køkken på det nye hospital?

Regionsrådet har bedt skiftende regeringer om lov til at lave et produktionskøkken for regionens anlægsmidler. Hvis ikke det lykkes, findes der gode muligheder for at få levering udefra. Endelig valg af køkkenløsning vil blive formidlet her, når der er nyt i sagen.

Kommer der en helikopterlandingsplads?

En helikopterlandingsplads indgår pt. ikke i Region Hovedstadens planer for hospitalet. Men Nyt Hospital Nordsjælland har reserveret en plads på grunden, så der eventuelt er mulighed for at anlægge en i fremtiden.

Hvor mange patienter vil blive modtaget og behandlet på det nye hospital?

Nyt Hospital Nordsjællands optageområde er defineret i Hospitals- og Psykiatriplan 2020. Optageområdet dækker Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm kommuner. Hospitalet dækker samlet et optageområde på omkring 325.000 borgere.
Det er forventningen, at det nye Nordsjællands Hospital årligt vil modtage og behandle ca. 500.000 patienter i hospitalets ambulatorier og dagafsnit, og der etableres 570 ensengsstuer til indlagte patienter. Hospitalet forventes i fremtiden at modtage 70.000 akutte patienter, og det er et regionalt krav, at 70 procent af disse udskrives direkte fra den fælles akutmodtagelse indenfor 48 timer.

Skal der spares penge i forbindelse med det nye hospital?

For de nationale kvalitetsfondsbyggerier gælder en række sparekrav. For hospitalsbyggeriet i Nordsjællands og øvrige såkaldte barmarksprojekter (nybyggerierne) er det et krav, at der skal spares 8 procent om året, efter de er taget i brug. Sparekravet betyder, at hospitalet skal optimere driften og finde nye måder at drive hospital på, som sikrer effektivitet og samtidig høj kvalitet. Derfor har vi sat en række innovationsprojekter i gang som en del af Livskraft.

Bliver der plads til personalet på det nye hospital?

Ja, der kommer personalerum i de kliniske områder, som er indrettet med plads til spisepauser. Der kommer også omklædningsområder med private garderober til alle, som klæder om. Omklædningsområderne ligger tæt på indgangen og uniformsudlevering.

Får personalet eget kontor?

Personalet får ikke eget kontor, men det får adgang til en kontorzone, som er dedikeret til dem, og som er indrettet efter principper for arbejdspladser, der er "aktivitetsbaserede". Kontorzonerne vil have arbejdsborde med udsigt og dagslys, stillerum, møde- og konferencerum samt områder for uformelle møder og samtaler. Zonerne ligger lige op ad de kliniske områder. Derudover tilbydes personalet adgang til supplerende kontorarbejdspladser i de kliniske områder. De er indrettet, så der er ro og mulighed for fortrolige samtaler.

Er der plads til motionstilbuddet Trimmeren på det nye hospital?

Der kommer ikke et indvendigt træningscenter for personalet på det nye hospital. Årsagen er, at arealbehovet er for stort til, at det kan indarbejdes i arkitekturen. Til gengæld planlægger Nyt Hospital Nordsjælland en udvendig hjertesti med indbyggede aktiviteter, og der er igangsat et arbejde med at udvikle et koncept for det fysisk aktive hospital.  

Hvem kan jeg skrive til, hvis jeg har spørgsmål om hospitalsbyggeriet?

Du er velkommen til at kontakte projekt- og byggeorganisationen Nyt Hospital Nordsjælland, hvis du har spørgsmål til det nye hospital.
Send en mail til Nyt Hospital Nordsjælland


Redaktør