Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

​​Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) identificerer og sammenligner patientoplevelser på alle landets sygehuse. 

​Resultatet af undersøgelsen offentliggøres hvert år i en rapport. Rapporten beskriver og analyserer de overordnede resultater og udviklingstendenser på landsplan. Resultater fra de enkelte sygehuse findes i tabelsamlingen.

Læs mere om undersøgelsen på​ Landsd​ækkende Undersøgelse (LUP)​
​​Redaktør