Brugerpanel

Et brugerpanel skal i samarbejde med hospitalets ansatte forbedre oplevelsen for patienter og pårørende på Nordsjællands Hospital.

I september 2019 etablerede Nordsjællands Hospital et Brugerpanel. Panelet skal medvirke til at skabe bedre sammenhæng i de forventninger, patienter og pårørende har i mødet med Nordsjællands Hospital og den hverdag, de møder i afdelingerne.

Panelet består af 28 patienter, pårørende og borgere, som mødes 4 gange årligt. Derudover deltager medlemmerne i ad hoc-opgaver løbende.

Brugerpanelet er bredt repræsenteret i forhold til:

    • alder, social baggrund, køn, etnicitet og fordeling af repræsentanter med og uden tilknytning til arbejdsmarkedet.
    • akutte, elektive, ambulante og kroniske patientforløb samt personer i lokalområdet uden tilknytning til hospitalet.

Medlemmer bookes

Medarbejderne på Nordsjællands Hospital kan booke brugerpanelets medlemmer. Det kan være alt fra deltagelse i udviklingsprojekter, forbedringsprojekter til gennemlæsning af tekster til patientpjecer, test af spørgeskemaer osv. 


Spørgsmål

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om brugerpanelet, er du velkommen til at kontakte Anne Mette Klingenberg på telefon 48 29 31 63 eller Signe Als Nielsen på telefon 48 29 48 68 eller skrive til

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer eller oplysninger om dit helbred, skal du skrive til os på en sikker forbindelse. 

Du kan skrive sikkert til os med Digital Post via borger.dk (login med NemID).Redaktør