Mødefora på Nordsjællands Hospital med patient- og pårørenderepræsentanter

​De mødefora, som er åbne for patient- og pårørenderepræsentanter er Styregruppen for Fokus og Forenkling, Klinisk Etisk Komité, Ernæringskomitéen og Lægemiddelkomitéen. Her kan du læse om deres formål og mødekadence og se kommissorierne.

​​​

​​Styregruppen for Fokus og Forenkling

Formål

Styregruppen for Fokus og Forenkling har til opgave at sikre, at de mål og strategiske projekter som er fastlagt for Nordsjællands Hospital bliver realiseret. Styregruppen godkender bl.a. mål og overordnede planer i forbindelse med strategien, koordinerer og forankrer på tværs af hospitalet, samt sikrer, at hospitalet til stadighed opretholder indsatsen og fremdriften i strategiarbejdet.

Møder

Styregruppen mødes minimum 4 gange om året samt i øvrigt efter behov.
Patient- og pårørenderepræsentanterne vælges for en 2-årig periode.

Læs mere

Download kommissorie for Styregruppen for Fokus og Forenkling (pdf)
 

Klinisk Etisk Komité

Formål

Formålet med Klinisk Etisk Komité er at understøtte god etik og adfærd på hospitalet. Det skal tilstræbes, at personalet på Nordsjællands Hospital uddannes og bevidstgøres om klinisk etiske problemstillinger, således at deres beslutningsgrundlag styrkes i konkrete etiske dilemmaer, og at patienter og pårørende oplever etisk ansvarlighed i mødet med Nordsjællands Hospital.

Møder

Komiteen mødes 4 gange om året samt i øvrigt efter behov.
Patient- og pårørenderepræsentanterne vælges for en 2-årig periode.

Læs mere

Download kommissorie for Klinisk Etisk Komité (pdf)
 

​Ernæringskomitéen

Formål

Ernæringskomitéen er ansvarlig for at fastlægge, understøtte og udvikle Nordsjællands Hospitals ernæringsindsats, så patienterne modtager en korrekt ernæring og får en god madoplevelse under indlæggelse. Komitéen er ansvarlig for at bidrage til indsamling og rapportering af lokale data til brug for Nordsjællands Hospital og den Regionale Ernæringskomité. Arbejdsopgaverne indebærer bl.a. at udarbejde forslag/indstillinger til Kvalitetsrådet vedrørende den Regionale Kost- og Ernæringspolitik i henhold til patienternes behov samt at understøtte netværk og formidling af relevant information til hospitalets nøglepersoner i ernæring og ernæringsteams.

Møder

Ernæringskomitéen mødes efter behov, og som udgangspunkt seks gange om året.
Patient- og pårørenderepræsentanterne vælges for en 2-årig periode.

Læs mere

Download kommissorie for Ernæringskomitéen (pdf)
 

Lægemiddelkomitéen

Formål

Lægemiddelkomitéen er overordnet ansvarlig for at bidrage til indsamling og rapportering af lokale data til brug for Nordsjællands Hospital og den regionale Lægemiddelkomité. Arbejdsopgaverne indebærer bl.a. at identificere og overvåge Nordsjællands Hospitals særlige indsatsområder på lægemiddelområdet og hele medicineringsprocessen samt at udarbejde forslag/indstillinger til ledergruppen vedrørende strategi til opnåelse og fastholdelse af rationelt lægemiddelforbrug og andre beslutninger, regionalt eller på Nordsjællands Hospital.

Møder

Lægemiddelkomitéen mødes efter behov, dog minimum 4 gange om året.
Patient- og pårørenderepræsentanterne vælges for en 2-årig periode.

Læs mere

Kommissoriet for Lægemiddelkomitéen er i øjeblikket under revision, men du kan downloade den foreløbige udgave af kommissoriet.

Download det foreløbige kommissorie for Lægemiddelkomitéen (pdf) Redaktør