Systematisk corona-test af ansatte med patientkontakt

DENNE SIDE ER UNDER KONSTRUKTION​

<Lokal info her>

​Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på en række spørgsmål til corona-test af ansatte med patient- og borgerkontakt.


Gælder det stående tilbud om at blive testet efter aftale med nærmeste leder stadig?

​Ja, test er et vigtigt element i at mindske smitterisikoen. Udover tilbuddet om systematisk test af medarbejdere med patientkontakt, kan alle medarbejdere fortsat blive testet, hvis det er aftalt med nærmeste leder. Hvorfor skal nogle medarbejdere nu testes med faste intervaller?

Test er et effektivt værktøj til at passe godt på både personale og patienter. Derfor indfører regionen tilbud om systematisk test af personale med patient- og borgerkontakt minimum hver 6. uge.Hvem kan blive testet med faste intervaller?

​Ved almindelig patient- og borgerkontakt bliver medarbejderne tilbudt test hver 6. uge. 

På afdelinger/institutioner med særlig høj smitterisiko eller særligt sårbare patienter/borgere, bliver personalet tilbudt test hver 2. uge. Det er f.eks. afdelinger med patienter med svækket immun-system, hæmodialyse patienter og afdelinger, som behandler COVID-19 patienter. Det gælder også medarbejdere på Akutmodtagelserne, som behandler patienter, hvor der endnu ikke er COVID-19-testresultat. 

Vurderingen af hvem, der bliver tilbudt test sker lokalt og tilpasses den konkrete patientsammensætning og flow. Er det frivilligt?

​Systematiske test af sundheds- og plejepersonale i Region Hovedstaden er en anbefaling og et tilbud, som skal beskytte medarbejdere og patienter. Derfor opfordrer den regionale og  lokale ledelse til, at medarbejderne tager imod tilbuddet.  Skal jeg testes, hvis jeg ikke har patientkontakt, men arbejder tæt sammen med nogen, der har?

Som udgangspunkt er det medarbejdere med patient- og borgerkontakt, der tilbydes systematiske COVID-19-test. Men man kan altid blive testet efter aftale med din leder, og det er vigtigt at være opmærksom og reagere på selv de mindste symptomer.  Skal jeg gå på arbejde, mens jeg venter på mit svar?

Ja, du kan godt gå på arbejde, mens du venter på dit svar. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du får selv de mindste symptomer på COVID-19 (som er xx), skal du testes igen. Jeg har ikke patient- eller borgerkontakt. Skal jeg alligevel testes?

Som udgangspunkt nej. Men hvis din bopæl eller din arbejdsplads ligger i en kommune med mange nye smittede indbyggere (20 eller derudover indbyggere pr 100.000 indbyggere), kan den lokale ledelse vælge at anbefale medarbejdere at blive testet så ofte som hver anden uge. Det er med til at beskytte dig, din familie, dine kollegaer og de patienter, du er i kontakt med.Jeg bor i en ”rød” kommune – Hvordan skal jeg forholde mig?

​Hvis du har bopæl i en såkaldt "rød" kommune (dvs. en kommune med et lokalt, intensivt udbrud med 20 eller flere smittede indbyggere pr 100.000 indbyggere), men har arbejdsplads i en anden kommune, som ikke er ramt, opfordres du til at blive testet hver anden uge, indtil kommunen ikke længere er kategoriseret som rød. 

Kontakt din nærmeste leder om, hvordan du kan blive testet.

Du kan se en oversigt over overfanget af corona-smitte i de enkelte kommuner her under punkt 2.1:

Find tal og overvågning på SST.dkHvad gør jeg, hvis min test viser, at jeg er smittet?

Hvis din test viser, at du er smittet med COVID-19, skal du blive hjemme og orientere din leder, så din arbejdsplads kan lave smitteopsporing der, hvor det er relevant. Hvad er teststrategien, hvis der påvises smitte på en afdeling?

Hvis der er påvist smitte på en afdeling, iværksættes der test af patienter og personale med yderligere testopfølgning og aggressiv smitteopsporing efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Hvad er teststrategien ved udbrud – fx i en ”rød” kommune, på en afdeling eller en institution?

Ved udbrud et i område – f.eks. en ”rød kommune”, en afdeling på hospitalet eller en institution vil testningen intensiveres, og hospitalets hygiejneorganisation iværksætte en skærpet vurdering af smitterisikoen og eventuelt behov for at en bredere personalegruppe skal testes. Hvordan behandles mine personoplysninger?

​Vi behandler oplysninger om dig for at kunne identificere dig i forbindelse med prøvetagningen og for at sikre, at du får det korrekte prøveresultat. Oplysningerne er bl.a.:

  • CPR-nummer
  • Sygesikringsgruppe
  • Tilknytning til praktiserende læge
  • Svar på din test

Oplysningerne opbevares i regionernes fælles prøvebestillingssystem WebReq og anvendes i forhold til tidsbestilling og undersøgelse for COVID-19. Oplysningerne videregives til din praktiserende læge, dvs. oplysninger om, hvorvidt din prøve er positiv eller negativ. Derudover videregives oplysningerne til Statens Serum Institut samt Sundhed.dk med henblik på, at du kan se dit testresultat her. 

Det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med systematisk test for COVID-19 kan findes på retsinformation.dk:Redaktør