Systematisk COVID 19 test af ansatte

Test for COVID-19 er et vigtigt element i at forhindr​e smittespredning blandt patienter og personale. Derfor tilbydes alle medarbejdere test. Der er desuden mulighed for at hente podekits til selvpodning.

​​​​​

Procedure for test – Hillerød

Podning og test af personale på Nordsjællands Hospital i Hillerød foregår:

 • ​Mandag - Onsdag - Fredag: Innovation Garden mellem kl. 8 og 15​
 • Tirsdag - Torsdag - Lørdag - Søndag: Pavillonerne ved Ambulatoriehuset, indgang fra Bakkedraget, indgang 51C. Følg skiltning. Åbningstid: 10.00-18.00 (Vi henstiller til, at personalet så vidt muligt møder op efter kl. 13 af hensyn til belastningen på klinikken.)​

Podning foretages ved drop-in og der skal ikke bestilles tid.

Medbring: Sundhedskort + ID-kort

Podekit til selvpod​​ning 

​​Hent podekit​​​​​ - Hillerød

Personalet har mulighed for at hente podekit til selvpodning følgende steder:

 • Klinisk Biokemisk Afdeling, Ambulatoriet 1621
 • Podeklinikken på Bakkedraget, Indgang 51C 

Det er også muligt at hente kasser med 25 podekit til brug for selvpodning blandt personalet.​

Desuden er det muligt at få udleveret enkelte kit til hjemmepodning af hjemmeboende børn. 

Hent podekit - Freder​ikssund

Podeklinikken i Frederikssund er lukket.
Personale på hospitalet i Frederikssund kan stadig hente og aflevere podekit til hjemmepodning på laboratoriet i Frederikssund, hverdage i tidsrummet kl. 7.30-17, weekend kl. 10-13.

Procedure for selvpod​ning

Følg vejledningen, der følger med podekittet. Bemærk især:

 • Selvpodnin​ger skal ikke rekvireres i SP
 • Anfør tydeligt navn og cpr.nr. i skrivefeltet på den gule pose (jf. vejledningen)
 • Knæk podepinden korrekt - dette er meget vigtigt! (se vejledningen)

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneDownload Vejledning i hjemmepodning

Aflevér podninger​

Podningerne kan afleveres følgende steder:

 • Klinisk Biokemisk Afdeling, Ambulatoriet 1621, mandag-torsdag kl. 7.30-14.30, fredag kl. 7.30-14
 • ​Podeklinikken på Bakkedraget, Indgang 51C, alle ugens 7 dage kl. 10-17.30. ​Man kan ikke aflevere personalepodninger efter kl. 17.30. Aflevér i stedet prøverne den følgende dag.
 • Laboratoriet i Frederikssund, hverdage i tidsrummet kl. 7.30-17, weekend kl. 10-13.

​Svar på test

Der kan være op til 12 timers svartid på personalepodninger, da disse nedprioriteres i forhold til patientprøver. Svartiden på patientprøver 3-4 timer. Bemærk at svartiderne fra Frederikssund er længere på grund af transport.

Du finder selv svar på din test på sundhe​d.dk med dit NemID.
Ved positivt testsvar skal du kontakte din leder hurtigst muligt. 

​Spørgsmål & svar

Her kan du finde svar på en række spørgsmål til systematisk COVID-19-test.


Gælder det stående tilbud om at blive testet efter aftale med nærmeste leder stadig?

Ja, test er et vigtigt element i at mindske smitterisikoen. Udover tilbuddet om systematisk ugentlig test af medarbejdere med patientkontakt, som ikke er færdigvaccinerede, kan alle medarbejdere fortsat blive testet, hvis det er aftalt med nærmeste leder. Ved udfordret PCR-test kapacitet kan hurtigtest eventuelt anvendes som alternativ.Hvorfor skal nogle medarbejdere testes med faste intervaller?

Test er et effektivt værktøj til at passe godt på både personale og patienter. 

Sundhedspersonale og andet personale med patientkontakt, der ikke er færdigvaccineret eller har overstået sygdomsforløb med COVID-19 inden for de seneste seks måneder, bør testes én gang om ugen. I afdelinger med sårbare patienter kan det være nødvendigt med test to gange ugentligt.​Er det frivilligt?

Systematiske test af sundheds- og plejepersonale i Region Hovedstaden er en anbefaling og et tilbud, som skal beskytte medarbejdere og patienter. Derfor opfordrer den regionale og  lokale ledelse til, at medarbejderne tager imod tilbuddet.  
Skal jeg testes, hvis jeg ikke har patientkontakt, men arbejder tæt sammen med nogen, der har?

Som udgangspunkt er det medarbejdere med patientkontakt, der tilbydes systematiske COVID-19-test. Men man kan altid blive testet efter aftale med din leder, og det er vigtigt at være opmærksom og reagere på selv de mindste symptomer.
Skal jeg gå på arbejde, mens jeg venter på mit svar?

Hvis du ikke har symptomer kan du godt gå på arbejde, mens du venter på dit svar. 

Hvis du har smittede personer i din husstand og du ikke har modtaget 3. vaccination eller har overstået sygdom med COVID-19 inden for de sidste 12 uger, skal du gå i selvisolation og følge Sundhedsstyrelsens anvisninger for test.

Symptomer på COVID-19 er feber, tør hoste, vejtrækningsbesvær mv. Ved symptomer, der opstår efter et negativt testsvar,  bør du testes igen og ikke arbejde, før der foreligger et negativt svar på test. Dette gælder også, hvis du er færdigvaccineret.Hvad gør jeg, hvis min test viser, at jeg er smittet?

Så skal du gå i selvisolation. Har du symptomer skal du selvisolere indtil 48 timer efter symptomophør. Har du ingen symptomer kan du ophæve selvisolation én uge efter positivt svar.

Selvom du ikke længere har, eller aldrig har haft, symptomer på COVID-19, kan du have inaktiv virus i kroppen længe efter du er testet positiv. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at sundhedspersonale, der har været bekræftet smittet inden for de seneste seks måneder ikke indgår i systematisk test, da en positiv test vil blive tilskrevet inaktivt virus i kroppen. 

Hvis du inden for de seks måneder uger får symptomer på COVID-19 skal du fortsat følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for smitteforebyggelse, dvs. at du skal isolere dig og overveje behov for kontakt til egen læge.


Hvad er teststrategien, hvis der påvises smitte på en afdeling?

Hvis der er påvist smitte på en afdeling, iværksættes der test af patienter og personale med yderligere testopfølgning og aggressiv smitteopsporing efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
Hvordan behandles mine personoplysninger?

Vi behandler oplysninger om dig for at kunne identificere dig i forbindelse med prøvetagningen og for at sikre, at du får det korrekte prøveresultat. Oplysningerne er bl.a.:

 • CPR-nummer
 • Sygesikringsgruppe
 • Tilknytning til praktiserende læge
 • Svar på din test

Oplysningerne opbevares i regionernes fælles prøvebestillingssystem WebReq og anvendes i forhold til tidsbestilling og undersøgelse for COVID-19. Oplysningerne bliver desuden videregivet til din praktiserende læge, dvs. oplysninger om, hvorvidt din prøve er positiv eller negativ. Derudover videregives oplysningerne til Statens Serum Institut samt Sundhed.dk med henblik på, at du kan se dit testresultat her. 

Det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med systematisk test for COVID-19 kan findes på retinformation.dk:Redaktør