Strategiske målsætninger

​I Livskraft er der formuleret seks strategiske målsætninger, der sætter ambitionen for de områder, hvor vi som hospital skal udmærke os og skille os ud for at blive et referenceværk. Ambitionerne rækker dog længere end til indflytningsdatoen. De strategiske målsætninger gælder derfor helt frem til 2035.

Ambitionen er at skabe et sundhedstilbud i verdensklasse, der matcher borgernes ønsker og behov i fremtiden. Derfor er der formueret seks strategiske målsætninger, der definerer, hvor vi især skal udmærke og gøre os umage frem mod 2035:

  • skabe den bedste behandling og serviceoplevelse
  • bane vej for holistisk sundhedsopfattelse
  • blive et kraftcenter for sundhedsinnovation
  • udvikle det tværsektorielle samarbejde
  • opbygge en stærk og innovativ medarbejderkultur
  • opnå bæredygtige og nytænkende fysiske rammer

Nordsjællands Hospital yder den bedste behandling og serviceoplevelse til patienter og borgere

Vi er det hospital, man referer til, når man som patient, som pårørende og som borger taler om den bedste behandling og den bedste serviceoplevelse. I alle kontaktpunkter forfølger vi stædigt at møde patienterne, der hvor de er.

Derfor har vi en professionel servicekultur, hvor vi skaber behandlingsforløbene sammen med vores patienter. Det kræver, at vi er det førende hospital, når det kommer til digitale services. Derfor er vores hospital det hospital, der bedst understøtter patienternes forløb uden for egne mure.

Nordsjællands Hospital er et lokalt flagskib for den holistiske sundhedsopfattelse

Det nye Nordsjællands Hospital rummer en holistisk opfattelse af sundhed. Med det afsæt udfordrer vi hospitalets traditionelle rolle i samfundet.

En rolle, hvor hospitalet flyder sammen med civilsamfundet. Hvor det repræsenterer en ny måde at forstå sundhed, og hvor vi bryder grænserne mellem at være syg og rask, sund og usund. Vi arbejder med at skifte fokus fra behandling af sygdomme til aktivitet, der fremmer sundhed. Fordi livet handler om andet end at være i live.

Hospitalet tilbyder den bedste behandling til dem, der er ramt af sygdom. Men vi inviterer også samfundet omkring os indenfor. Det gør vi gennem fællesskaber og alsidige kulturelle oplevelser.

Det nye Nordsjællands Hospital er det lokale mødested for patienter, pårørende og personale, men også for besøgende. Simpelthen fordi man har lyst til at folde sig ud i dets rammer.

Folkekøkken, nyttehaver og forsamlingshuse kan meget vel være elementer, vi rummer i rollen som fremtidens hospital. Det gode, aktive liv og de grænsebrydende samarbejder og fællesskaber er kernen i fremtidens sundhedsløsninger. 

Kraftcenteret for sundhedsinnovation og udvikling i Nordsjælland

Det nye Nordsjællands Hospital er det naturlige samlingspunkt i Nordsjælland. Hospitalet spiller en aktiv rolle i behandlingen og i forebyggelsen af kroniske og livsstilsrelaterede sygdomme. I vores borgeres sundhed. I forhold til søvn, ernæring, rygning, alkohol og ikke mindst fysisk aktivitet.

Vi engagerer patienterne og udstyrer dem med værdifuld teknologi, så de kan følge med i deres vitale parametre. Og vi stræber i langt højere grad end tidligere efter at understøtte behandling tæt på patienterne. Det kræver også, at du som medarbejder i højere grad forstår dit arbejde ud fra nye vinkler; det handler ikke alene om klinisk behandling af høj kvalitet. Det handler også om det helbredsmæssige potentiale i bevægelse, natur, fællesskaber og bæredygtighed. 

Nordsjællands Hospital er førende i samarbejdet med omverdenen

Vi driver sømløse overgange mellem vores egen behandling af borgerne og andres. Særligt de praktiserende læger, kommunen, de specialiserede hospitaler og den stigende grad af hjemmebehandling.

Derfor samarbejder vi også, når vi udvikler vores hospital. Det kan fx være på det diagnostiske område eller om digitalisering af patientforløb. Her kan den rette type samarbejde med industrien sikre, at det nye Nordsjællands Hospital bliver førende ift. at tage nye løsninger i brug til gavn for vores patienter.

Vi udnytter vores stærke rolle i udviklingen af Nordic Health Lab i Hillerød. Med lab’et udnytter vi et langt større samspil med industrien og vidensinstitutioner. På den måde sikrer vi, at du eller dine kolleger bidrager til udviklingen af vores sektor sammen med patienterne, og er blandt de første til at nyde godt at den. 

En særlig medarbejderkultur kendetegner det nye Nordsjællands Hospital

Som medarbejdere stræber vi altid nysgerrigt og ambitiøst efter at gøre alting bedre. For vores patienter og for hinanden. I vores interne samarbejde tør vi gå nye veje sammen. Vi trives, og vi har overskud i vores arbejde. Det kendetegner os.

Vi prioriterer og anerkender samarbejde på tværs i vores organisation. Og vi er førende i at integrere og gøre brug af nye typer kompetencer. Både kliniske og ikke-kliniske.

På det nye Nordsjællands Hospital udvikler vi fremtidens sundhedsløsninger. Vi realiserer det helbredsmæssige potentiale i bevægelse, natur, fællesskaber og bæredygtighed. Vi tænker i helheder snarere end i afgrænsede kategorier. Moderne teknologi og organisationsformer er vigtige komponenter. Men vores forståelse af sundhed og sygdom er mere nuanceret og dybere, end teknologien og organisationen traditionelt har givet plads til. 

Vores fysiske rammer er enestående

Vi skiller os ud på de smukke rammer, som udgør vores hospital. Det er vi stolte af. Med dagslys, naturlig beplantning og naturmaterialer sætter vi nye standarder for, hvordan man har det på et hospital. Designet fremmer vores patienters sundhed og rehabilitering. Det gavner også vores eget velvære som medarbejdere, når vi er på arbejde.

Hospitalsområdet er åbent og tilgængeligt. Bygningen og naturen smelter sammen. Arkitektur og kunst lokker patienterne ud af sengen – eller borgere til hospitalet - fordi omgivelserne stimulerer til nysgerrighed og bevægelse. Både fysisk og mentalt.

Redaktør