Koncepter

​Hvordan skaber vi de bedste fysiske rammer og mest hensigtsmæssige arbejdsgange på det nye hospital? Arbejdet er organiseret i en række koncepter, der dækker alt fra drift af sengeafsnit, brug af kunst til transport af blodprøver, linned og affald.

Koncepterne omfatter både de kliniske ydelser til patienterne og den samlede mængde af opgaver, som hospitalet løser. I koncepterne er der taget stilling til, hvordan den fysiske indretning af rummene skal være, og hvordan de understøttende it- og logistiksystemer mv. skal se ud.

Koncepterne fordeler sig i tre kategorier:

Kliniske koncepter

 • fælles akutmodtagelse
 • sengeområder
 • ambulatorier
 • operation
 • intensiv
 • rehabilitering
 • billeddiagnostik
 • laboratorier
 • kvinde/barn
 • forskning og uddannelse

Design-koncepter

 • offentlige arealer
 • arkitektur og kunst
 • kontor- og mødefaciliteter

Support-koncepter

 • service og logistik
 • medicin
 • forplejning
 • it
 • bygningsdrift
 • teknisk infrastruktur
 • medicoteknologi
Redaktør