Kernefortælling

​Kernefortællingen danner grundlaget for det strategiske arbejde på vej mod det nye Nordsjællands Hospital. Ambitionen er at skabe et referenceværk for fremtidens hospital, hvilket kræver mod, tillid og sammenhold. 

Kernefortællingen er formuleret af direktionen i 2014 og beskriver helt overordnet, hvad hospitalet står på, og hvilken retning hospitalet skal bevæge sig i. Således udgør kernefortællingen fundamentet for organisationens kultur og adfærd på rejsen mod det nye hospital.  

Direktionens kernefortælling

På Nordsjællands Hospital skal alle have den bedste og mest effektive behandling. Som en del af Region Hovedstaden er det vores kerneopgave at imødekomme patienters og pårørendes behov for både høj faglighed og en god oplevelse i en svær situation. Fordi vi er Patienternes hospital – først og fremmest.

Vi skal have høje ambitioner og kompromisløst forfølge dem. En konstant stræben efter den bedste løsning i arbejdet med og for mennesker er altafgørende. Vi skal udvikle og tiltrække nye kompetencer. Vi skal skabe rammerne og forudsætningerne for at udvikle og rekruttere de bedste indenfor deres felt. Medarbejderne er vores vigtigste ressource.

Vi skal skabe et hospital med en kultur, hvor nye ideer udvikles og udfordrer vante forestillinger. Vi skal tænke nyt gennem udsyn og innovative tilgange til teknologi, indretning og service. Vi skal være dét hospital, andre kigger opmærksomt efter. Et referenceværk.

Vi skal gøre os umage. Være kritiske. Være åbne. For kun med den rette mængde vilje, mod og udsyn kan vi leve op til ambitionerne og sætte nye standarder for fremtidens hospital. Og det er det, vi skal. Sætte nye standarder. Sammen.

Det stiller krav. Vi skal udvikle os mere. Vi skal lære mere af succes og fiasko. Vi skal bruge et nyt sprog. Vores patienter forventer det.

Vi skal, vi kan, vi tør.

Redaktør